Victoria Deluxe investeert sinds 2013 structureel in de uitbouw van een artistiek platform voor talentontwikkeling dat vertrekt vanuit de diversiteit in de stad. Via een gelaagde en duurzame werking zet Victoria Deluxe in op het opsporen, coachen en opleiden van jong artistiek talent.

De atelierwerking YOUnited9000 zicht richt zich tot talentvolle jongeren (15-25 jaar) die gedreven zijn om hun creatieve en artistieke skills verder te ontwikkelen. Via een samenwerking met scholen en jeugdorganisaties rekruteren we jongeren gericht (via schoolbezoeken en de vertoning van een trailer).

Op de kick off  (11 oktober 2017) maken geïnteresseerde jongeren kennis met de 3 ateliers en hun kunstenaars: Walid Ben Chikha (muziekatelier), Giovanni Baudonck (theateratelier) en Tim Stevens (dansatelier). Gemotiveerde jongeren kunnen zich inschrijven voor één van de 3 ateliers en komen vanaf dan wekelijks op woensdagnamiddag.

Via opdrachten, improvisaties en oefeningen stimuleren de kunstenaars de jongeren om zich artistiek uit te drukken en verder te ontplooien. De stad en haar mix aan leefstijlen en leefwerelden zijn het startpunt van waaruit artistieke creaties ontstaan. Door verbeelding en deskundige artistieke coaching komen jongeren tot nieuwe uitdrukkingsvormen, nieuwe kunstvormen en nieuwe narratieven. Het bijwonen van voorstellingen, performances en concerten in diverse culturele huizen voeden het gehele creatieproces.

Na 6 maanden mondt elk traject uit in een toonmoment dat afwisselend op één van de podia van  NTGent, Vooruit of De Centrale wordt gepresenteerd. Dit is een erkenning en beloning voor de jongeren hun inzet en engagement. In 2018 is dit op 26 en 27 april 2018 in NTGent Minnemeers.

Belangrijke data.

  • Kick off: 11 oktober 2018
  • Elke woensdag van 13u tot 16u30 op Victoria Deluxe
  • Werkweekend: 3-4 februari 2018
  • Werkweek: 9-10-11-12-13 april 2018 (2e week paasvakantie)
  • Extra dagen (optioneel): 23-24-25 april 2018
  • Toonmoment: DO 26 en VR 27 april 2018 (2e week na de paasvakantie)
  • Herfst- en krokusvakantie, niet tijdens de kerstvakantie

toonmoment 2015-2016 © Evy Menschaert

YOUnited9000

Ciska Hoet volgde YOUnited9000 op in 2016. Ze observeerde de ateliers, woonde teamvergaderingen bij en sprak met de jongeren, de kunstenaars en de begeleiders. Vervolgens interviewde ze betrokken jeugdwerkers en leerkrachten, maar even goed mensen uit de podiumkunstensector. Deze longread is daar het verslag van. 

In het verleden.

Dans

Theater

Muziek/Film

2016-2017

Abdelaziz Sarrokh

Nadia Kruse

Michaël Brijs

2015-2016

Abdelaziz Sarrokh

Gorges Ocloo

Hannes Verhoustraete
en Nina De vroome

2014-2015

Karim Kalonji en Sam De Waele

Junior Mthombeni

Orlando Verde

2013-2014

Ahilan Ratnamohan

Junior Mthombeni

Eric De Mildt