YOUnited9000 wil via een kwaliteitsvolle atelierwerking jong artistiek talent ontdekken en laten ontbolsteren. Met als ambitie om een aantal onder hen te laten doorgroeien naar de kunstensector en er hun stempel op te drukken in de toekomst

YOUnited9000 is een bruisend platform waar jongeren met heel diverse achtergronden samenkomen, verhalen delen, artistiek experimenteren en grenzen verleggen. Het leidt tot een creërende, scheppende context waarin diversiteit als rijkdom wordt ervaren.

Motivatie.

 

Voor jongeren van 15 tot 25 jaar met een passie voor theater, dans of muziek die hun artistiek talent verder willen ontplooien.

Coaching.

 

In 3 ateliers maken jongeren kennis met diverse kunstvormen (theater-dans-muziek) en experimenteren ze met mengvormen/cross-overs. De ateliers worden begeleid door ervaren kunstenaars/makers/coaches.

Verbeelding.

 

We zetten in op spelplezier, samen creëren en op verbeelding waardoor jongeren zich artistiek leren uitdrukken en een eigen artistieke taal ontwikkelen. Thema’s, dans- en muziekstijlen verbonden aan hun leefwereld en de stad vormen onderwerp van artistieke creatie.

Presentatie.

 

Gedurende 6 maanden werken we via wekelijkse repetities samen naar een toonmoment toe, dat afwisselend gepresenteerd wordt op een podium in NTGent, Vooruit of De CentraleIn 2018 is dit op 26 en 27 april in NTGent Minnemeers.

Inspiratie.

 

We gaan tussendoor naar voorstellingen, performances, concerten, … in andere culturele huizen, die inspirerend en voedend zijn voor het creatieproces.

Talentontwikkeling.

 

YOUnited9000-jongeren die de ambitie hebben om zich artistiek verder te scholen, kunnen instappen in doorgroeiprojecten (binnen Victoria Deluxe en andere culturele huizen) en/of worden individueel gecoacht richting het (hoger)kunstonderwijs.

Timing.

 

De ateliers lopen van oktober 2017 tot april 2018 en gaan op woensdagnamiddag door in de werkruimtes van Victoria Deluxe en De Centrale.

Samenwerking.

 

Een samenwerking sinds 2013 met Vooruit, NTGent en De Centrale, Gentse secundaire scholen, de jeugdorganisaties, het (hoger) kunstonderwijs en Action Zoo Humain.

Dans


o.l.v. Tim Stevens


Theater


o.l.v. Giovanni Baudonck


Muziek


o.l.v. Walid Ben Chikha


Werkwijze.

 • Bij de start van het schooljaar worden nieuwe jongeren gerekruteerd via verschillende Gentse scholen en jeugdorganisaties, en een open call via sociale media. Jongeren die een traject hebben doorlopen, maken als ambassadeurs het project mee bekend, via klasbezoeken en de vertoning van een trailer.
 • Tijdens de kick off in oktober kunnen geïnteresseerde jongeren kennismaken met de ateliers en de kunstenaars. In de foyer is er die dag een stuif-in en vrij podium met mogelijkheid tot inschrijven.
 • Tot de kerstvakantie wordt er over de 3 ateliers heen gewerkt: een breed bad van tekst, dans, muziek waarbij de jongeren experimenteren met diverse disciplines en cross-overs. Jongeren worden maximaal gestimuleerd om wekelijks aanwezig te zijn, op tijd te komen, te verwittigen bij te laat komen of afwezigheid. Nieuwe jongeren kunnen nog instromen.
 • In december sluiten we de eerste fase af met een ‘overtuig ons’ moment waarin de jongeren ons overtuigen van hun motivatie en talent om de tweede fase aan te vatten. Nadien kunnen in principe geen nieuwe jongeren meer instromen, behalve bij uitzondering en in overleg met de kunstenaars: rekening houdend met de grootte van het atelier, de groepsdynamiek, de motivatie en persoonlijke situatie van de jongere, …
 • Vanaf januari kiezen de jongeren gericht voor 1 atelier en ligt de focus sterk op verbeelding en talentontwikkeling. Onder professionele coaching van 3 kunstenaars geven de jongeren inhoudelijk en artistiek input aan het hele creatieproces.
 • We trekken begin februari op werkweekend en tijdens de 2e week van het paasverlof op werkweek. Jongeren worden maximaal gestimuleerd om mee te gaan! Voorafgaand wordt telkens telefonisch contact opgenomen met de ouders of een huisbezoek gepland.
 • Tijdens de werkweek wordt het gecreëerde materiaal uit de 3 ateliers samengevoegd tot een kwaliteitsvol toonmoment/voorstelling. De jongeren hebben ook in deze laatste fase van het maakproces inspraak en mogelijkheden tot het geven van suggesties en feedback. Deze continue wisselwerking zorgt ervoor dat jongeren zich maximaal kunnen herkennen in wat gepresenteerd wordt en dat elkeen volop trots kan zijn op het resultaat. We eindigen het traject gemiddeld met 25 à 35 jongeren op het podium.
 • Doorheen het hele traject plannen we 1 of 2 open repetities waarop we de partners uitnodigen.
 • In de maand mei sluiten we het traject af met getuigschriften en evaluatiegesprekken.

Belangrijke data.

 • Kick off: 11 oktober 2018
 • Elke woensdag van 13u tot 16u30 op Victoria Deluxe
 • Werkweekend: 3-4 februari 2018
 • Werkweek: 9-10-11-12-13 april 2018 (2e week paasvakantie)
 • Extra dagen (optioneel): 23-24-25 april 2018
 • Toonmoment: DO 26 en VR 27 april 2018 (2e week na de paasvakantie)
 • Herfst- en krokusvakantie, niet tijdens de kerstvakantie

toonmoment 2015-2016 © Evy Menschaert

YOUnited9000

Ciska Hoet volgde YOUnited9000 op in 2016. Ze observeerde de ateliers, woonde teamvergaderingen bij en sprak met de jongeren, de kunstenaars en de begeleiders. Vervolgens interviewde ze betrokken jeugdwerkers en leerkrachten, maar even goed mensen uit de podiumkunstensector. Deze longread is daar het verslag van. 

In het verleden.

Dans

Theater

Muziek/Film

2016-2017

Abdelaziz Sarrokh

Nadia Kruse

Michaël Brijs

2015-2016

Abdelaziz Sarrokh

Gorges Ocloo

Hannes Verhoustraete
en Nina De vroome

2014-2015

Karim Kalonji en Sam De Waele

Junior Mthombeni

Orlando Verde

2013-2014

Ahilan Ratnamohan

Junior Mthombeni

Eric De Mildt