Onze documentaires


Victoria Deluxe realiseerde de voorbije jaren documentaires rond diverse maatschappelijke thema’s.

Veel van deze documentaires worden, na een speelreeks in de bioscoop, ingezet als vormingsmateriaal. De scholen en (vormings-)organisaties die de documentaires aankopen, betalen een heel goedkope prijs.

  • 10 euro voor particulieren
  • 50 euro als vormingsmateriaal

Verzendingskosten: 2 euro (dvd) en 6,5 euro (publicatie)

Eerlijke prijs


Achter de productie van elke documentaire schuilt heel veel werk. Werk dat vaak ‘s avonds laat en in de weekends wordt verricht, buiten de klassieke werkuren. We vragen aan elke school of organisatie die een documentaire gebruikt als vormingsmateriaal, om een eerlijke prijs te betalen voor dit werk.
Een prijs die dus hoger ligt dan de verkoopprijs aan individuen/burgers.

Vormingsaanbod


Wenst u bij gebruik van een documentaire als vormingsmateriaal in uw lessen of organisatie een bijkomende vorming?

Wenst u bij een publieke vertoning een inleiding en/of nabespreking?

We vragen hiervoor een sprekersvergoeding (50 euro/persoon) en een kilometervergoeding voor verplaatsingen buiten Gent.

contact