therapie of nie

DARIO

de solo van dario

Dario werkte samen met Barbara Claes.

doen

‘Hoe schaak ik? Hoe schaak ik als een koning? Hoe laat ik de koning los? Hoe laat ik mijzelf los? Hoe raap ik mezelf op? Vertel me dat eens.’ - Dario

Dario staat stil bij de dingen in het leven die velen als ‘standaard’ beschouwen. Vragen zoals ‘Hoe breekt de muur?’, ‘Hoe ween ik?’, ‘Hoe praat ik als ik boos ben?’ of ‘Stilstaan bij de tranen van mijn ogen van het lachen met mijn zusjes’, ‘Stilstaan bij goeie mensen rondom mij’, ‘Stilstaan bij de regen die je moet omarmen’.  

Individuele opdracht

  1. Bedenk, net zoals Dario, drie hoe-vragen over het leven. Bijvoorbeeld: ‘Hoe praat ik als ik boos ben? Hoe ween ik?’

2. Bedenk twee situaties waar je graag eens stil bij wil staan in je leven. Bijvoorbeeld: Stilstaan bij de band met mijn vrienden. Stilstaan bij onweer na een zonnige dag, stilstaan bij de momenten van geluk met mijn familie.

3. Kies één van je hoe-vragen en één situatie uit waar je graag mee aan de slag wil gaan tijdens de improvisatieoefening. Het makkelijkste is dat de hoe-vraag en de situatie aan elkaar gelinkt zijn. Bedenk het begin van de theaterscène waarmee je aan de slag kunt gaan op basis van de hoe-vraag en situatie. Bijvoorbeeld bij de situatie stilstaan bij de band met vrienden en de vraag ‘hoe praat ik over mijn gevoelens?’: twee vrienden ontmoeten elkaar na een lange tijd in het park. Ze kijken terug op de tijd dat ze elkaar niet zagen en hoe ze zich hierbij voelen.

Groepsopdracht

  1. Werk in groepen van drie: twee spelers (A en B) en één observator (C). Speler A begint met het stellen van de gekozen hoe-vraag of de situatie waarbij die wil stilstaan. Speler B reageert al improviserend op deze vraag of situatie. Speler A gaat hier vervolgens onmiddellijk weer op in. Een spel ontstaat.
  2. De observator helpt de spelers wanneer het spel stilvalt door bijvoorbeeld bijvragen te stellen of suggesties te geven.
  3. Na 7 minuten wisselen de rollen: de observator begint nu met het stellen van diens vraag of situatie en speler A reageert. Speler B is de observator.

Extra: Dario heeft het in zijn performance over de zonnegroet. Wil je deze graag eens uittesten?  Klik dan op de volgende link om een stappenplan te volgen: https://www.happywithyoga.com/yoga/yoga-zonnegroet/

doorpraten

• Sta jij soms stil bij de dingen in het leven?

• Waar zou je graag vaker willen bij stil staan?

• Wat doe jij als je een mindere dag hebt om je beter te voelen?

• Dario stelt veel ‘hoe-vragen’ in de voorstelling: ‘hoe ween je?’, ‘hoe spaart ge zonder zuinig te zijn?’. Welke ‘hoe-vraag’ houdt jou soms bezig?

Stellingen: ben je akkoord of niet?

  • ‘Mensen niet graag zien, is gigantisch vermoeiend’. 
  • ‘We moeten af en toe eens collectief stilstaan bij het leven’.