therapie

of nie

Therapie of nie

wat vooraf ging

Uit gesprekken met jongeren van De Toekomstacademie blijkt dat toegang tot de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en tot therapie vaak geen evidentie is. Voor jongeren van kleur en jongeren met een andere etnische achtergrond is dit nog moeilijker. De weg vinden is één zaak, maar daarna ook aansluiting vinden bij een therapeut is soms erg complex. Jongeren vertellen over de hoge drempels waarop ze botsen, binnen de eigen familie en bij de toegang tot de wereld van de GGZ. Want wanneer  ze toch de weg vinden, ervaren ze dat het zorgverleners vaak aan cultuursensitieve  vaardigheden ontbreekt en aan voeling met hun specifieke problematieken. De diagnostische instrumenten zijn te Westers en hebben weinig connectie met andere culturele realiteiten.

We sloegen de handen in elkaar met verschillende partners om dieper in dit thema te duiken. Met het project Therapie of nie willen we bijdragen aan het onderzoek naar diversiteitssensitiviteit in de GGZ en het thema ook artistiek platform geven.

over het project

Therapie of nie is een project in twee fases: een wetenschappelijk onderzoek en de creatie van een podiumvoorstelling.

Het onderzoek wordt geleid door dr. Ama Kissi en dr. Fleur Baert, beiden verbonden aan UGent en werkzaam als klinisch psycholoog. In het eerste luik van het onderzoek worden jongeren (16 t.e.m. 26 jaar) gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen. De jongeren die aangeven interesse te hebben in het tweede luik van het onderzoek, kunnen later worden uitgenodigd voor een interview.

Het onderzoek heeft als doelstelling:

  1. het verder in kaart brengen van de ervaringen van jongeren van kleur, met een gemengde afkomst en/of niet-Belgische roots die mentale gezondheidsklachten rapporteren
  2. het belichten van hun ervaringen met de mentale gezondheidszorg
  3. het zoeken naar werkbare suggesties om de geestelijke gezondheidszorg beter af te stemmen op hun noden.

De creatie van de podiumvoorstelling zal in handen liggen van een goed omkaderde groep jongeren en artistieke ploeg.

tijdslijn

Onderzoeksfase: april – augustus 2023
Creatiefase podiumvoorstelling: september 2023 – maart 2024

Zin om mee te werken aan de voorstelling? Vul alvast de vragenlijst in, in de zomer van 2023 volgt meer informatie over het vervolg.

vragenlijst

Wil je meedoen aan het onderzoek? Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en kan via een laptop of via een smartphone. Er is een Nederlandstalige en Engelstalige versie van de vragenlijst. Je kiest zelf welke je invult. De vragenlijst invullen doe je best op een rustige plek en wanneer je alleen bent. Jouw gegevens en antwoorden worden anoniem verwerkt.

credits

Projectcoördinatie: Leen Van der Vorst, Sophie Bodiang – Onderzoek: Ama Kissi, Fleur Baert – Procesbegeleiding: Sophie Bodiang – Productieleiding: Stijn Danhieux Partners: Kopergietery, OverKop Gent, TEJO, Opera Ballet van Vlaanderen

Meer info of vragen over het project? Mail Sophie.

Dit project kwam tot stand met steun van het Sociaal Innovatiefonds van de stad Gent.