therapie of nie

Duik dieper in het maakproces en de thema’s van Therapie of nie.

Vooraf: onder ‘Tijdslijn’ staan opdrachten die je kan doen voor het bekijken van de monologen.

Achteraf: op deze pagina staan bij elke jongere opdrachten die je kan doen na het bekijken van de monologen.