toonmoment 2017-2018 © freddy Willems

Victoria Deluxe investeert sinds 2013 structureel in de uitbouw van een artistiek platform voor talentontwikkeling dat vertrekt vanuit de diversiteit in de stad. We leven in superdiverse steden maar zien deze realiteit nog onvoldoende weerspiegeld in de podiumkunsten. Met YOUnited9000 en diverse doorstroomtrajecten wil Victoria Deluxe hier op inzetten.

YOUnited9000 biedt een platform aan jongeren om hun artistiek talent te ontdekken en te ontwikkelen. Ze worden hierin begeleid door coaches met ruime artistieke en pedagogische ervaring.

Het traject richt zich tot jongeren (+15) – met expliciete aandacht voor diversiteit – die verschillende kunstvormen willen exploreren: theater, beweging, muziek, beeld en cross-overs. We creëren een open sfeer waarin we met de jongeren ook inhoudelijke gesprekken willen voeren en tot bewustwording willen komen. Thema’s verbonden aan hun leefwereld diepen we op die manier uit zodat ze de basis kunnen vormen voor artistieke expressie.

We gaan samen kijken naar voorstellingen, performances en concerten in verschillende cultuurhuizen, die inspirerend kunnen zijn voor het creatieproces van de jongeren. Het traject eindigt op een Gents podium met een toonmoment waarin spelplezier en verbeelding centraal staan (afwisselend in NTGent, Vooruit of De Centrale). Iedereen die het traject doorlopen heeft, krijgt gerichte feedback en een getuigschrift.

Jongeren met ambitie begeleiden we verder naar een tweede jaar YOUnited9000 of naar doorstroomprojecten binnen de werking van Victoria Deluxe, Jong Gewei of Kopergietery.

YOUnited9000 is een structurele samenwerking met de cultuurhuizen NTGent, Vooruit en De Centrale en diverse Gentse secundaire scholen.

Belangrijke data.

  • Kick off: woensdag 9 oktober 2019
  • Elke woensdag van 12:30u tot 16:30u op Victoria Deluxe
  • Werkweekend: 11 en 12 januari 2020
  • Werkweek: van 13 tot en met 17 april 2020
  • Toonmoment: 23 en 24 april 2020

toonmoment 2016 – 2017 © freddy Willems

Ciska Hoet volgde YOUnited9000 op in 2016. Ze observeerde de ateliers, woonde teamvergaderingen bij en sprak met de jongeren, de kunstenaars en de begeleiders. Vervolgens interviewde ze betrokken jeugdwerkers en leerkrachten, maar even goed mensen uit de podiumkunstensector. Deze longread is daar het verslag van. 

In het verleden.

Dans

Theater

Muziek/Film

2019-2020

Oliver Roels en Charlotte Dhaenens

Ivan Gordillo

Ellen Wils

2018-2019

Fanny Vandesande

Giovanni Baudonck

Rudi Genbrugge

2017-2018

Tim Stevens

Giovanni Baudonck

Walid Ben Chikha

2016-2017

Abdelaziz Sarrokh

Nadia Kruse

Michaël Brijs

2015-2016

Abdelaziz Sarrokh

Gorges Ocloo

Hannes Verhoustraete
en Nina De vroome

2014-2015

Karim Kalonji en Sam De Waele

Junior Mthombeni

Orlando Verde

2013-2014

Ahilan Ratnamohan

Junior Mthombeni

Eric De Mildt