Victoria Deluxe is een Gents cultuurhuis waar mensen van alle leeftijden, met diverse achtergronden en met uiteenlopende mens- en maatschappijbeelden, samen creëren en presenteren.

samen eten

SOEP OP

Soep, brood en een stuk fruit tegen een vrije bijdrage. Elke twee weken in onze Studio.

Lees meer »
SOEP OP
SOEP OPtweewekelijks
Lees verder
Soep, brood en een stuk fruit tegen een vrije bijdrage. Tweewekelijks op donderdagnamiddag in onze Studio. Iedereen is welkom op donderdag 28 september voor de volgende SOEP OP.
#gent2030: workshop participatieve besluitvorming
#gent2030: workshop participatieve besluitvorming05.10.2023
Lees verder
Workshop participatieve besluitvorming, in samenwerking met Vrede vzw en Hart Boven Hard.
#gent2030: REBELS
#gent2030: REBELS06.10.2023
Lees verder
De documentaire REBELS en een intergenrationeel nagesprek gemodereerd door Ann Peuteman.
kick off YOUNITED9000
kick off YOUNITED900018.10.2023
Lees verder
YOUNITED9000 gaat weer van start! Ben je tussen 15 en 25 jaar en heb je goesting om te dansen, muziek en/of theater te maken? Kom langs op woensdag 18 oktober vanaf 12u30 tijdens de kick off!
kick off De Toekomstacademie
kick off De Toekomstacademie25.10.2023
Lees verder
De jongeren van de Toekomstacademie werken dit seizoen rond het thema mentaal welzijn. Kom langs tijdens de kick off op 25 oktober en ontdek welke activiteiten zij in petto hebben!
Previous
Next

IN MY NAME

Er is blijkbaar #plekvrij in ons land, waarom niet voor hen die hier al zijn? Teken het burgerwetsvoorstel van Campagne IN MY NAME!

Lees meer »

Victoria Deluxe is een Gents cultuurhuis waar mensen van alle leeftijden, met diverse achtergronden en met uiteenlopende mens- en maatschappijbeelden, samen creëren en presenteren. We zetten naast het erkennen en respecteren van verschillen tussen mensen, vooral in op het scheppen en delen van hoopvolle, inspirerende en verbindende verhalen. We prikkelen de sociale en artistieke verbeelding van zowel onze deelnemers als van het publiek en onderzoeken samen hoe onze stad en samenleving er zouden kunnen uitzien. Zo werkt Victoria Deluxe mee aan een duurzame, democratische en inclusieve samenleving.

Victoria Deluxe staat met twee voeten in de realiteit van de stad en de samenleving. We zijn ons bewust van de groeiende ongelijkheid en polarisering. We stellen de bestaande structuren in vraag, zowel op het niveau van de samenleving, als binnen onze eigen sector en organisatie. In onze praktijk maken we mechanismen van macht en uitsluiting zichtbaar en doorbreken we stereotiepe beeldvorming in de strijd voor een rechtvaardige samenleving.

We plaatsen de stemmen die zelden of te weinig gehoord en erkend worden centraal. Door oprecht en diep naar heel diverse mensen te luisteren krijgen we zicht op de verschillende manieren waarop mensen betekenis en houvast in hun leven creëren. Hun verhalen leren ons hoe gelijk of ongelijk onze samenleving is georganiseerd, welke vormen van recht en onrecht die samenleving produceert en naar welke veranderingen mensen verlangen.

In al onze projecten en producties staat de sociale en artistieke verbeelding van de deelnemers centraal, zij zijn medemakers. De thema’s en artistieke werkvormen worden meebepaald door de mensen en organisaties waarmee we samenwerken. Zo maken we samen podiumvoorstellingen, audiovisuele producties, tentoonstellingen, publicaties, doen interventies in de publieke ruimte, …

Door samen te werken vergroten we de draagkracht en impact van ons werk en versterken we de solidariteit tussen heel diverse mensen en organisaties. We wisselen voorstellen en ideeën uit en gaan coproducties aan, o.a. met partners uit het artistieke, sociale en onderwijsveld. Samenwerkingen verruimen onze blik, houden ons (en onze partners) scherp en versterken de positie van onze deelnemers in de samenleving.

Victoria Deluxe is meer dan een cultuurhuis, we bieden een thuis voor iedereen die met ons samenwerkt.  We dragen zorg voor elkaar en ontwikkelen samen een veilige plek om op verhaal te komen en je stem te laten horen. Mensen kunnen zich op een duurzame manier verbinden aan de werking: als deelnemer aan een project op korte of lange termijn, in een coachende of ondersteunende kunstenaarsrol, als decorbouwer, als vrijwilliger, als sympathisant…

Victoria Deluxe
Dok Noord 4F – 102
9000 Gent

+32 9 324 80 26