de toekomst academie

Tweewekelijkse activiteiten van en voor Gentse jongeren.

Snel naar:

2023-2024: SIP (Soul in Power)

Met het project SIP brengen we via activiteitenreeksen jongeren samen om binnen het thema mentaal welzijn te experimenteren met kunst- ontmoetings- en gespreksvormen. Dit gaat van lezingen tot het maken van een podcast, themawandelingen, creatieve workshops, gesprekstafels,… We doen dit in samenwerking mat de Krook en met steun van Erasmus+ en Urgent.fm.

Met SIP willen we:

–  Jongeren na onze activiteiten zicht geven op de plekken waar ze terecht kunnen en met handige tips en tricks voor het mentaal welzijn naar huis sturen

– Jongeren meegeven dat ze er niet alleen voor staan via dialogen en (duurzame) verbintenissen. Zo willen we het ook hebben over onderwerpen die nog als taboe gezien worden.

– Samen met andere jongeren kritisch denken over hoe de Westerse cultuur en eigen cultuur omgaat met mentaal welzijn, waar de blinde vlekken zitten en wat we van elkaar kunnen leren.

– Ons project deels een platform van creatie laten zijn, waarbij ook de jongeren zelf inspraak hebben en zich kunnen uiten.

Op woensdag 25 oktober 2023 openden we SIP met een Kick-off in de Krook, hou onze Instagrampagina alvast in de gaten als je op de hoogte wil blijven van SIP.

over de Toekomstacademie

De Toekomstacademie (TA) is een activiteitenwerking voor en door jongeren van 16 tot 27 jaar. Van oktober tot mei organiseren we tweewekelijks heel uiteenlopende activiteiten die steeds vertrekken vanuit onze interesses. Zo bezoeken we boeiende expo’s, volgen we workshops, wonen we voorstellingen bij, gaan we met elkaar in gesprek en zoeken we naar originele(re) manieren om samen te ontspannen.
Onze uitvalsbasis is De Expeditie (werkplaats van Victoria Deluxe) op Dok Noord in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham, maar afhankelijk van het soort activiteit verplaatsen we ons soms ook naar andere plekken.

meedoen met de Toekomstacademie?

Wil je graag eens meedoen met een activiteit? Iedereen is op elk moment van het seizoen welkom! Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, kan je ons volgen via Instagram  (@detoekomstacademie). We delen er maandelijks een overzicht van de activiteiten en hoe je je kan inschrijven. Elke activiteit is gratis.

ONTMOETEN

Binnen de TA staat de kwaliteit van de ontmoeting voorop. Jongeren met diverse achtergronden ontmoeten elkaar regelmatig op een veilige, warme plek waardoor er een sterke betrokkenheid ontstaat. Tijdens deze informele ontmoetingen ontstaan er waardevolle gesprekken waarin we van elkaar leren door ervaringen uit te wisselen (over onszelf, thuis, school of opleiding, …)

ONTDEKKEN

We trekken er regelmatig op uit om inspirerende plekken en mensen in Gent en daarbuiten te ontdekken. Door deze momenten met elkaar te delen, verzamelen we nieuwe perspectieven op hoe we in deze stad en samenleving op een wijze en positieve manier kunnen samenleven.

missie, visie en de 4 O's

De kerngedachte van de TA is dat kwaliteitsvolle ontmoetingsmomenten tussen een diverse groep jongeren bijdragen aan onze ontwikkeling, aan onze burgerschapsvorming en onze positie in de samenleving versterken. Tweewekelijks organiseren we activiteiten die vertrekken vanuit onze interesses en leefwereld.  

We zoeken samen naar manieren om ons binnen een veilige context te ontplooien en ontwikkelen waardoor we onze vaak maatschappelijk kwetsbare positie versterken. Zo werken we samen rond thema’s die ons bezighouden en waar we in ons dagelijks leven mee geconfronteerd worden zoals identiteit, (sociale) media, taboes, … We verbinden ons met de bredere werking van Victoria Deluxe, met het Gentse sociaal culturele veld en met de bredere samenleving. Alle activiteiten worden door ons zelf georganiseerd en hebben betrekking op onze toekomst, stad en samenleving.  We creëren een vertrouwde omgeving waarin we elkaar steunen in onze zelfontplooiing door in alle veiligheid kritisch na te denken over de samenleving en onze positie daarin in vraag te stellen. Door vanuit verschillende perspectieven met elkaar samen te werken en in dialoog te treden, moedigen we elkaars verbeeldingskracht aan en durven we hoopvol te dromen van een andere toekomst.  

We formuleren onze doelstellingen rond 4 O’s: ontmoeten, ontplooien, ontdekken en ontspannen.

ONTSPANNEN

Naast een plek waar jongeren leren en ontmoeten, is er binnen de TA ook tijd en ruimte voor ontspanning. Hierbij is het belangrijk dat we onszelf kunnen en mogen zijn.

ONTPLOOIEN

Binnen de werking wordt er een sterke nadruk gelegd op ons handelings- en zelf-organisatorisch talent. Zo worden de activiteiten georganiseerd door de stuurgroep, bestaande uit jongeren, met ondersteuning van Victoria Deluxe. Door samen de activiteiten te plannen, voor te bereiden, te begeleiden en te evalueren, bouwen we ervaring en zelfvertrouwen op die we meenemen in ons verder leven.

contact

Ben je nieuwsgierig naar onze werking? Contacteer ons via info@victoriadeluxe.be of volg ons op instagram: @detoekomstacademie

historiek en credits

‘De Toekomstacademie’ is een project van Victoria Deluxe – Procesbegeleiding: Sophie Bodiang

2019: Oprichting de Toekomstacademie

In september 2019 wordt de Toekomstacademie opgericht als uitloper van YOUnited9000 (de atelierwerking van Victoria Deluxe). We krijgen onder de vleugels van Victoria Deluxe een plek om autonoom en in samenspel met onze leeftijdsgenoten een zelf vormgegeven werking uit te bouwen.

2020-2021: Lockdowns en subsidies

Ondanks corona laten we onze werking zo goed als kan doorgaan. Nu meer dan ooit is de nood aan ontmoeting hoog. Afhankelijk van de geldende maatregelen zoeken we naar manieren om samen te komen: in musea, tijdens wandelingen, picknicks, een online quiz,…

In 2021 start onze subsidieovereenkomst met Stad Gent. Vanaf nu zijn we een door de stad erkende zelforganisatie.

2021-2022: Passage Pyreneeën

Met een versoepeling van de coronamaatregelen in het vooruitzicht, durven we terug meer te plannen. In de zomer van 2021 gaan we met een groepje van 8 jongeren op staptocht in de Pyreneeën. Sipan Hota bracht onze reis in beeld; ons verslag van deze onvergetelijke tocht vind je hier. Deze aftermovie werd begin april voor de eerste keer vertoond in de Centrale.

Stuurgroep ’21-‘22: Seba Abazed, Jolnar Dayoub, Shushanik Gorginyan, Gabriel Gjonlulaj

2022-2023: Dossier schrijven Europees project

In 2022 beginnen we voorzichtig te dromen van een Europees project. Bijna gelijktijdig worden we gecontacteerd door de Krook, die jongeren een plek in de bib willen geven om een activiteit uit te werken. De stuurgroep begint samen met enkele deelnemers van de TA te brainstormen rond hoe zo’n project vorm kan krijgen. Mentaal welzijn is het thema waar unaniem voor gekozen wordt. De rest van het jaar 2022 schrijven we aan een dossier waarin we ons project SIP (Soul in Power) bedenken, vormgeven en uitwerken. In 2023 krijgen we het nieuws dat ons dossier wordt goedgekeurd.

Stuurgroep ’22-‘23: Seba Abazed, Emilia Dams, Jolnar Dayoub, Shushanik Gorginyan, Krittika Rahong

Stuurgroep ’23-‘24: Seba Abazed, Aroa Canay Caneda, Emilia Dams, Krittika Rahong