De Toekomstacademie

Wij zijn een groep jongeren verbonden aan de werking van Victoria Deluxe, die een nieuw project opzetten voor Gentse jongeren tussen 17 en 25 jaar. Om de twee weken organiseren we een activiteit waarbij we stilstaan bij de uitdagingen van vandaag en morgen.

We werken rond thema’s die wij interessant vinden en waar we in ons dagelijks leven mee geconfronteerd worden: identiteit, taboes, opleiding en werk, dromen, talenten, (social) media, ongelijkheid, (anti)racisme, imago, fantasie, bewustzijn, … Per seizoen kiezen we één hoofdthema waarrond we verschillende activiteiten opzetten: zoals een spreker uitnodigen, een film bekijken, op uitstap gaan, een fuif of debat organiseren, misschien gaan we in de zomer ook een week op tocht in Europa …

Op het einde van het seizoen houden we een toonmoment, waarbij we onze bevindingen delen met een publiek. Door vanuit verschillende perspectieven met elkaar samen te werken, leren we van elkaar en willen we een positieve bijdrage leveren aan onze stad en samenleving. Wij zijn de architecten van morgen.

 

Interesse? Contacteer ons via info@victoriadeluxe.be, facebook of instagram (@victoriadeluxe)