De Toekomstacademie

Wij zijn een groep jongeren verbonden aan de werking van Victoria Deluxe, die een nieuw project opzetten voor Gentse jongeren tussen 17 en 25 jaar. Om de twee weken organiseren we een activiteit waarbij we stilstaan bij de uitdagingen van vandaag en morgen.

We werken rond thema’s die wij interessant vinden en waar we in ons dagelijks leven mee geconfronteerd worden: identiteit, taboes, opleiding en werk, dromen, talenten, (social) media, ongelijkheid, (anti)racisme, imago, fantasie, bewustzijn, … Per seizoen kiezen we één hoofdthema waarrond we verschillende activiteiten opzetten: zoals een spreker uitnodigen, een film bekijken, op uitstap gaan, een fuif of debat organiseren, misschien gaan we in de zomer ook een week op tocht in Europa …

Op het einde van het seizoen houden we een toonmoment, waarbij we onze bevindingen delen met een publiek. Door vanuit verschillende perspectieven met elkaar samen te werken, leren we van elkaar en willen we een positieve bijdrage leveren aan onze stad en samenleving. Wij zijn de architecten van morgen.

Jaarthema 2019-2020 ‘De Toekomstacademie’

Wij, de jongeren van de Toekomstacademie, kiezen ervoor om in het eerste jaar te werken rond ons verlangen naar zelfontwikkeling en zelfontplooiing, gekoppeld aan de druk die we ervaren.

Wij merken dat we moeten voldoen aan te hoge, te strikte of te beperkende verwachtingen vanuit familie, vrienden, leeftijdsgenoten, (sociale) media of onderwijs. Deze externe factoren oefenen een druk uit op ons “zelf”, terwijl we een sterk verlangen hebben naar autonomie, zelfrealisatie en zelfbepaling.

‘Wij moeten onszelf leren bepalen, definiëren en positioneren’ en ons minder onder druk laten zetten door voorschriften van anderen. ‘Wij zijn de architecten van de toekomst’!

In het seizoen 2019-2020 willen we op zoek gaan naar wie of wat onze autonomie kan helpen versterken, alsook tips & trips die onze zelfontplooiingskansen kunnen vergroten. We zoeken naar verschillende manieren (vb. teksten, docu’s, films, sprekers…) om te blijven geloven in onze eigenheid en identiteit. Een eigen identiteit die we samen met anderen willen ontwikkelen. Niet op basis van voorschriften die anderen ons opleggen, niet door voortdurend te willen beantwoorden aan de verlangens en verwachtingen van anderen.

‘Ik moet mezelf nog vinden, maar geef mij aub wat tijd’ 

Interesse? Contacteer ons via info@victoriadeluxe.be, facebook of instagram (@victoriadeluxe)