Theatervoorstelling.

‘Calcutta’ is een voorstelling waarin je de hartslag van Slenne hoort en voelt kloppen.

Tekstmateriaal geput uit diepte-interviews met Sleinse inwoners en boeken over de geschiedenis van Sleidinge, vormde de basis voor een eerste idee rond de inhoud van de voorstelling, dat later tijdens de repetities in samenspraak met de spelers en de muzikanten werd verfijnd en uitgewerkt: mensen werden uitgenodigd om te komen vertellen over Slenne, er werd gediscussieerd over de inhoud en de vorm van de scènes, de tekst werd in het dialect omgezet, …

De inhoud van de voorstelling werd opgehangen aan de textielnijverheid, die mee de geschiedenis van Sleidinge heeft bepaald. Vandaar ook de naam van de voorstelling (het nog bestaande textielbedrijf Calcutta) en de locatie (het opgedoekte bedrijf Bentex).

Bijna alle personages zijn al dood: bekende en minder bekende dorpsfiguren die zijn afgedaald uit het dodenrijk om hun hart te luchten. Ze zijn nog niet in het reine gekomen met hun verleden en zoeken naar schuldigen om het onrecht dat hen is aangedaan, te verantwoorden. Wanneer men de controle verliest op wat gebeurt, voelt men onmacht en maakt men een nieuw verhaal. Zodat de realiteit terug draaglijk wordt.

Twee personages verbinden het stuk met het Sleidinge van vandaag: Etienne en ‘Knibke’. Etienne, de nachtwaker van Bentex, kondigt hedendaagse feiten aan. Knibke, een psychiatrisch patiënte, is de afwezige/aanwezige, bekende/onbekende op scène, net zoals op straat.

Nog meer doorleefd is de voorstelling omdat ze ook wordt gespeeld door mensen met Sleinse wortels, al dan niet afkomstig uit het lokaal amateurkunstencircuit (Strobos vzw, de fanfare Iever en Eendracht en het KLJ-toneel). Alle inwoners van Sleidinge werden trouwens uitgenodigd op een info-avond (januari 2004) over het project. Iedereen die daar zin in had, kon zich toen aanbieden om mee te werken.

We kijken nu al terug op een heel intensief werkproces, dat in totaal 8 maanden in beslag zal genomen hebben (gaande van de zoektocht naar spelers en tekstmateriaal tot het inspelen op locatie)

Tekst en regie: Tom Dupont
Coaching: Johan Dehollander

Spel en muziek: Dora Buseyne, Wilfried Van Hoorebeke, Stefan Lehoucq, Lieve Van de Walle, Michel Goessens, Danny De Decker, Joris De Wildeman, Jozef Genbrugge, Bart Van Damme, Brigitte Demuynck, Chris Reyns, Raf Goossens, Brigitte De Clercq, Gisèle Chris Ranschaert, Thomas Lenaerts en vele anderen.

Vormgeving: Benjamin Wylin
Techniek: Jeroen Wuyts, Eddy De Cnijf, Paul Chinitor
Productiebegeleiding: Dirk Holemans, Sofie Vandaele
Met de steun van Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap.

Aanleiding.

Juni 2004. Een rondzwervende ex-patiënt van Psychiatrisch Centrum Sleidinge, een half open instelling gelegen in het centrum van Sleidinge, pleegt een dubbele moord in één van de hoofdstraten van het dorp. De inwoners reageren angstig en geschokt. De media berichten dat velen zich niet meer veilig voelen.

Vanuit Cultuurcentrum Evergem volgt men het gebeuren op de voet, begrijpt men de hevige reacties en emoties maar is men tegelijk ook gefascineerd en geschokt door het nultolerantie beleid waarvoor sommige groeperingen pleiten.

Psychiatrisch Centrum Sleidinge (P.C. Sleidinge) is al jaren gevestigd in Sleidinge. De patiënten, die onlosmakelijk deel uitmaken van het straatbeeld, van het beeld dat elke inwoner van ‘zijn dorp’ heeft, worden plots in de hoek geduwd van potentiële moordenaar of crimineel.

De vraag rijst hoe vanuit de werking van het cultuurcentrum, vanuit een artistieke invalshoek, ‘iets’ kan gedaan worden dat de dialoog over en tussen het psychiatrisch centrum en omwonenden kan verbreden, ‘iets’ dat tot reflectie uitnodigt.

Een samenwerking tussen CC Evergem en Victoria Deluxe

Het Gentse sociaal-artistiek platform Victoria Deluxe is de uitdaging aangegaan om een artistiek en maatschappelijk proces op gang te brengen in Sleidinge, om samen met de inwoners een ‘ander’ gemeenschappelijk verhaal te schrijven en te spelen.

Een ‘voorstelling op maat’ die niet alleen een breder en meer genuanceerd beeld kan geven van het Sleinse leefklimaat, maar ook iets kan vertellen over de status van ‘het verhaal’, ‘de legende’, ‘roddels’ en collectieve mechanismen in elk dorp.

Tom Dupont, als theatermaker nauw verbonden met Victoria Deluxe, werd geëngageerd om, geïnspireerd door vervlogen en actuele Sleinse verhalen, een muziektheaterproductie te maken in samenwerking met inwoners en verenigingen van Sleidinge. Daarbij werd en wordt hij ondersteund door de medewerkers van Cultuurcentrum Evergem en Victoria Deluxe.

Een stoet en een dvd

‘Calcutta’ raakt universele thema’s aan – onmacht t.a.v. de realiteit, onrecht, de status van het verhaal, … – maar we doen extra inspanningen om de Sleinse bevolking warm te maken voor de voorstelling. Een week voor de voorstelling en op de dag van de première zelf vindt een stoet plaats in het dorp.

De doden van Slenne arriveren in het station en kondigen de voorstelling aan aan iedereen die het weten wil. Komt dat zien op 11 en 17 juni 2005 (vanaf 19u00).

Daarnaast trakteren we het Sleinse publiek op een dvd: een bundeling van kleinere producties en nieuwe ideeën die gedurende dit project aan de rand zijn ontstaan. Het gaat over de kortfilm ‘De Bevende Hazelaar’, liedjes, bonus-interviews met de personages, … De dvd zal te verkrijgen zijn op de vertoningen en blijft ook in de toekomst beschikbaar. (kwestie van de komende generaties te
inspireren?)