Een Hart Voor Vluchtelingen VZW, Werkgroep Vluchtelingen Gent VZW, Hand in Hand Gent, Woon Gift Gent VZW, VZW De Tinten, Victoria Deluxe VZW, De Rode Lotus slaan de handen in elkaar want het Corona-virus verspreidt zich razendsnel. En het verspreidt zich erg ongelijk. Kwetsbare groepen worden eerst en hardst geraakt. Groepen die zich niet goed kunnen beschermen zijn nu extra kwetsbaar: veel mensen uit precaire groepen zoals daklozen, mensen op de vlucht en oudere mensen in armoede.

We lanceren daarom een gezamenlijk noodfonds. Je kan storten op dit rekeningnummer:
BE04 8901 5426 8831 van EHVV vzw, graag met de vermelding #Corona. We zetten je bijdrage om in voedselbonnen en andere steun voor de meest kwetsbaren. Heel hartelijk bedankt voor je steun!