Theatervoorstelling.

We blikken met grote tevredenheid terug op een zeer geslaagde voorstellingenreeks van ‘Thuis zijn voor het Donker’. De zeven vrouwen speelden vier keer voor een volle zaal. Het werd een interactieve voorstelling waarin ook het publiek werd betrokken. Ze dronken thee en zongen de liedjes mee … In één woord, hartverwarmend.

Extra info

‘De grote kakkerlak is een insect dat behoort tot de orde der kakkerlakken (Blattodea) en de Blattidae-familie . De kakkerlak is oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Afrika. Het is een van de insecten die zich met behulp van de mens, vooral via het vrachtvervoer over zee, over de hele wereld hebben verspreid.

De kakkerlak kan het best worden geweerd, want als de soort zich ergens heeft gevestigd, is het niet eenvoudig om er weer van af te raken.

Een kakkerlak kan zijn adem veertig minuten lang inhouden. Zo kunnen ze in veel situaties overleven. Hij kan ruim een week lang leven … zonder kop!’

In het najaar van 2014 ontwikkelde Victoria Deluxe samen met Rona Kennedy en Tine Brouckaert een sociaalartistiek project over en met moeders zonder papieren.

Vijf maanden lang repeteerden we met acht fantastische vrouwen, elk met haar eigen migratieverhaal.

De verhalen die de vrouwen spontaan vertelden, vormden de basis voor het toneelstuk. Een paar thema’s moesten zeker een plaats krijgen. De frustraties die ze oplopen als ze bij de sociale dienst om hulp vragen, de moeilijkheid om hun aandacht te verdelen over hun kinderen en hun zorgen, andersom ook de ervaring van kinderen die hun moeder zo bezorgd zien, de angst waarmee deze vrouwen hun dag doorkomen, de last die op hun schouders weegt zolang ze geen papieren hebben, de hoop die hen overeind houdt …

Enerzijds lieten ze hun kwetsbaarheid zien op het podium. Ze vroegen het publiek om meer begrip voor hun situatie. Anderzijds getuigden ze van een enorme kracht en weerbaarheid. Deze vrouwen zijn meer zijn dan hun situatie!

Van het moment dat de wekker afgaat
tot wanneer je er ‘s nachts bij neervalt
en alle kleine revoluties ertussen

Een dag in het leven van moeders en kinderen zonder papieren

 

Een creatie van Aneta, Angela, Annie, Engracia, Maritza, Narges, Natasha en Tlaitmes

  • in regie van Rona Kennedy
  • Geluidsontwerp: Ruben Nachtergaele
  • Een productie van Victoria Deluxe

Ontstaan.

Dit seizoen ontwikkelt Victoria Deluxe samen met Tine Brouckaert en Rona Kennedy het sociaalartistieke project Burgerschap baren’ Dit bijzondere project gaat uit van een vierjarig etnografisch doctoraatsonderzoek dat Tine Brouckaert heeft uitgevoerd in samenwerking met moeders zonder papieren.

Tine werkte en leefde samen met vrouwen zonder papieren uit de meest uiteenlopende niet-Europese landen. Ze ging op zoek naar de manier waarop deze vrouwen en moeders burgerschap baren, niet alleen voor zichzelf maar voor hun kinderen in het bijzonder.

Terwijl moeders zonder papieren vaak als slachtoffers worden benaderd ging Tine als onderzoekster op zoek naar de verborgen expertise en de soorten kracht die deze vrouwen vertegenwoordigen.

Toen Ann Huybens i.s.m. de Koning Boudewijnstichting de eerste prijs van het Fonds Ann Huybens toekende aan haar doctoraatsonderzoek, zocht Tine meteen hoe ze op basis van haar onderzoek een sociaalartistiek project kon ontwikkelen. Vrij snel werd de theatermaakster Rona Kennedy aangesproken om samen met een groepje moeders zonder papieren een theatervoorstelling te maken gebaseerd op het doctoraatstraject.

Onder de werktitel Burgerschap Baren nodigen Rona Kennedy en Tine Brouckaert moeders en vrouwen zonder papieren uit om deel te nemen aan een project dat in maart 2015 zal uitmonden in een theatervoorstelling.