Naar aanleiding van het 10 jarig bestaan publiceerde Victoria Deluxe een boek. Het boek is opgebouwd rond 25 verhalen die zijn verbonden met de thema’s, plekken en mensen waarmee en waar rond we de voorbije 10 jaar hebben gewerkt. Het boek wil via verhalen en foto’s de kracht, de dynamiek en de drijfveer van onze sociaalartistieke werking in beeld brengen.

Hierbij zoomen we in op de grote verscheidenheid aan projecten die we de afgelopen 10 jaar hebben opgezet, de verschillende methodieken die binnen onze sociaalartistieke praktijk werden ingezet, de betekenissen die de projecten voor de participanten hebben, de doelstellingen die we met de projecten voor ogen hadden en waar we wel of minder in geslaagd zijn, waarom we 10 jaar geleden met Victoria Deluxe zijn gestart en vandaag nog steeds even hard of zelfs harder overtuigd zijn van de kracht en het belang van onze praktijk, het engagement van de vele en zeer diverse mensen en partners die de werking van Victoria Deluxe mogelijk maken, de positionering van onze praktijk binnen een breder samenlevingsverhaal, …. We willen iedereen die belangwekkend is (geweest) het woord en beeld geven!
Een kleurrijke en rijkelijk geillustreerde uitgave van  meer dan 300 blz., die best wel een plaatsje verdient in uw boekencollectie.