Tussen oktober 2005 en 2007 kwam de theaterwerkgroep ‘Akt Deluxe’ onder leiding van de theatermakers  Luk Nys en Stefan Zajc wekelijks samen op de werkplek van Victoria Deluxe in de Warandestraat.

Een zeer diverse groep mensen kwam wekelijks samen op zoek naar spelplezier en spelvrijheid. Het doel van de samenkomsten was niet om te showen hoe goed je wel kan spelen of hoe briljant je wel kan zingen. Wel werd er samen gezocht hoe spelen bevrijdend kan werken, via de stem, de verbeelding, het zingen en improviseren. Akt Deluxe was een open plek met ruimte voor ontmoeting en de spelende mens.

Victoria Deluxe start haar theaterwerkgroep Akt Deluxe. Wij willen mensen bij elkaar brengen om verschillende theatrale acties te realiseren. Iedereen die graag speelt en zich ten volle wil engageren is welkom!

De werkgroep wordt geleid door Luk Nys. Hij zal tijdens de eerste samenkomst de visie van het project in detail toelichten.

Wij verwachten u dinsdag 25 oktober 2005 om 19 uur bij Victoria Deluxe, Warandestraat13, Gent.

Tot ziens!

In oktober 2005 startte theatermaker Luk Nys met een theaterwerkgroep. Deze groep is ondertussen uitgegroeid tot een zeer diverse groep mensen die wekelijks samenkomt op zoek naar spelplezier en spelvrijheid, onder leiding van Stefan Zajc en Luk Nys. Het doel van de samenkomsten is niet om te showen hoe goed je wel kan spelen of hoe briljant je wel kan zingen. Wel wordt er samen gezocht hoe spelen bevrijdend kan werken, via de stem, de verbeelding, het zingen en improviseren.

Akt Deluxe is een open plek met ruimte voor ontmoeting en de spelende mens. Ook in 2007 blijft deze theaterwerkgroep wekelijks samenkomen op de werkplek van Victoria Deluxe.