GENETISCH GEMODIFICEERDE GEWASSEN NIET IN ONZE NAAM, NIET IN NAAM VAN DE HONGER, NIET IN NAAM VAN DE WETENSCHAP!

Een wereld zonder MONSANTO is mogelijk!

Op 12 november vindt tussen 11u en 14u op de Kouter in Gent een belangrijk protestfeest plaats. Tal van wetenschappers, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, activisten, mensen uit de culturele sector, vakbonden, burgers en politici blazen er verzamelen om te laten zien en horen dat ze de leugens van de agrochemische industrie niet slikken. Het huidige industriële landbouwmodel laat zien dat het niet in staat is de wereld te voeden, vervuilt ecosystemen via grootschalig gebruik van pesticiden en kunstmest en put de aarde uit. En dat terwijl een duurzamere landbouw volgens tal van experts de groeiende wereldbevolking kan voeden, zonder daarbij toekomstige generaties het leven onmogelijk te maken.

In de Handelsbeurs vindt op datzelfde moment een verjaardagsfeest plaats, waarop het Vlaams Instituut voor Biotechnologie “30 jaar agrobiotechnologie” viert. Opvallende gasten zijn de topmannen van de agrochemiereuzen Monsanto en Dupont.

De leugen die we niet slikken, is dat we ggo’s nodig hebben om de wereld te voeden. De mythe die we doorprikken, is dat er een wetenschappelijke consensus rond ggo’s bestaat. Een eis die we stellen, is dat de overheden gemeenschapsgeld investeren in alternatieven voor de industriële landbouw en de verdere privatisering en commercialisering van wetenschappelijk onderzoek tegengaan.

Aan iedereen die zich verzet tegen een verdere privatisering van het leven en de machtige greep op ons voedsel, aan iedereen die gelooft in een eerlijkere en duurzamere landbouw: “Kom naar Gent en vier met ons mee!”

Afspraak 12 november 2013, Kouter (Gent)  11u – 14u: groot protestfeest met infomarkt, muziek (Collieman, Tom Kestens, Jaune Toujours,…), boodschappen van wetenschappers, schrijvers, ngo’s, boeren en politici,… warme soep met een verhaal, aardappelenverkoop,…

 

 

ONDERTEKENAARS

11.11.11 – CNCD, Oxfam België, Greenpeace BE, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Bioforum, Velt, Mouvement d’action Paysanne (le MAP), Boerengroep, Bart Staes – European Greens, Groen, Climaxi, Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM) Belgique, Corporate Europe Observatory (CEO), de Boerse Poort, Début des Haricots, FIAN Belgique, Friends of the Earth Vlaanderen, Agir pour la paix, Kaaitheater/Burning Ice, Labo vzw, Landwijzer, Nature et Progrès, OIKOS, Quinoa, Rencontre des Continents, ROSAS /PARTS, Victoria Deluxe vzw, Voedselteams vzw, Wervel.