Evaluatie Emmaüsproject.

Housing first als sociale innovatie voor groepen in de marges van de stad

Dit document is de verwerkte neerslag van verschillende gesprekken met vrijwilligers, beroepskrachten en bestuurders, die betrokken zijn bij de vier organisaties die de bezetting ter bede ondertekenden en die een jaar lang samenwerkten binnen het project ‘Emmaüsklooster’. De doelstelling is meervoudig: het vat samen wat we samen kunnen leren uit het project en het nodigt uit tot verdere gesprekken over hoe we kunnen werken met maatschappelijk kwetsbare groepen met precaire woonsituatie.

De auteurs van dit document zijn Dagmar De Potter, Anja Claeys, Pascal Debruyne, Anke Hintjes en Jan Deduytsche, namens Werkgroep Vluchtelingen Gent, ROCSA, Victoria Deluxe en Samenlevingsopbouw Gent.

Download het volledige document