Documentaire.

Mozaïek vzw bestaat 40 jaar en viert dit met een documentaire.

Victoria Deluxe nam cineast Brecht Vanhoenacker in de arm en samen realiseerden we de integere film Blij dat ik jou heb.

Op een inspirerende, beschouwende, speelse en eerlijke manier brengt Blij dat ik jou heb vanuit de leefwereld van 6 gasten de zorg en de wereld in en rond Mozaïek in beeld.

Brecht Vanhoenacker | regie, camera, montage
Tourad Kane | geluid
Eneas Mentzel | post productie audio
Rony Verbiest  | muziek

“Felicitaties en dankjewel aan Mozaiek en Victoria Deluxe en iedereen die aan deze docu heeft meegewerkt en meegedacht! Jullie zijn er zeker in geslaagd om de toehoorders en kijkers een mooi en krachtig beeld mee te geven van het leven van onze kinderen met hun beperkingen maar vooral ook met hun vele talenten. De hoofdrolspelers zorgden voor de nodige humor waardoor vanuit het publiek geregeld een oprechte lach weerklonk. Uiteraard is er ook een keerzijde aan de medaille. En dat hebben we ook geweten, weten we, zullen we altijd weten … Eens te meer werd nog maar eens duidelijk hoe blijvend noodzakelijk professionele ondersteuning is en hoe hard iedereen elkaar nodig heeft om te kunnen participeren. Het was mooi maar vooral echt en oprecht. Nogmaals, proficiat!” 

Carolien Blancquaert.

Op vraag van en in samenwerking met Mozaïek (dienstencentrum voor volwassen personen met een verstandelijke beperking in Oostakker) wil VDL in 2014 en 2015 een sociaal-artistieke documentaire realiseren n.a.v. het 40-jarige bestaan van Mozaïek. Mozaïek ontplooit een gediversifieerde en vernieuwende werking op het vlak van wonen, dagbesteding, arbeid en vrije tijd. Zij besteden bijzonder veel aandacht voor het persoonlijk netwerk van de cliënten en werken vanuit een geloof in de kracht van een ruimere maatschappelijke inbedding en verbinding.

De documentaire brengt op een integere manier de visie, missie en de gedifferentieerde werking van Mozaïek in beeld via een participatief werkproces waarvan cliënten, ouders, medewerkers, vrijwilligers, buurt en partnerorganisaties deel uitmaken.

Met de documentaire willen VDL en Mozaïek een gelaagde kijk geven op personen met een handicap en op de visie en waarden die de werkwijze en organisatie van de zorg bepalen. We willen tevens een kritische kijk ontwikkelen op beleidsmatige evoluties die pleiten voor meer persoonlijke autonomie en inclusie.

“De overheid stimuleert om eerst gebruik te maken van het eigen netwerk, reguliere zorgverlening en pas in laatste instantie (als de andere bronnen ‘uitgeput’ zijn) de voorziening. Ook heel wat ouders hebben het gevoel dat dit de laatste stap is, ‘we geven ons kind af’… Wij willen in de film laten zien dat alle ‘cirkels’ nodig, waardevol en complementair zijn, dat hieraan geen waardeoordeel moet gekoppeld worden. Cliënten worden namelijk gedragen door hun eigen ouders, familie en netwerk, wat een heel sterk gegeven is, maar een eigen stek hebben tussen gelijken en professioneel ondersteund worden is vaak noodzakelijk. Onze gasten/bewoners komen zo tot hun recht, kunnen op hun manier zelfstandig zijn, door in een voorziening te wonen en dagbesteding te krijgen, kunnen zij groeien en ont-moeten” (’t Informatiefke 308, Mozaïek, oktober 2014) .

Doelstelling is om voornamelijk te werken vanuit het perspectief van cliënten. We willen een inspirerende, beschouwende, speelse en eerlijke film realiseren over een select aantal gasten/cliënten binnen Mozaïek. Vanuit hun leefwereld willen we de zorg en de wereld in en rond Mozaïek in beeld brengen.

In november en december 2014 werd gestart met een ‘vooronderzoek’: observaties en gesprekken met verschillende mensen (cliënten, begeleiders, familie, buurt, externen, …) tijdens een korte maar intensieve periode. We onderzochten hoe de zorg rond cliënten wordt ontwikkeld, hoe wordt ingespeeld op de noden van de cliënten en hun familie en welke rol de omgeving speelt. In deze fase werden nog geen opnames gepland. Tegen januari 2015 wordt een scenario uitgewerkt en er wordt een strakke planning opgemaakt voor de opnames van januari tot juni. De montage en postproductie is voorzien voor de zomer van 2015. De première is gepland voor september 2015.