Documentaire.

Het WK vanuit de Favela

In de aanloop en nasleep van het WK voetbal in Brazilië ondersteunde Victoria Deluxe vzw een sociaalartistiek project in ‘Complexo do Alemão’, een groep van favela’s gelegen in het noordelijke gedeelte van Rio de Janeiro.

Zes jongeren, verbonden met de werking van de plaatselijke ngo Raízes em Movimento leerden gedurende drie maanden filmen en monteren. Ze werden begeleid door de Braziliaanse cineast Gustavo Gelmini en procesbegeleidster Fabienne Haerinck. De jongeren kozen elk een personage uit hun omgeving aan de hand waarvan ze het verhaal vertellen over de favela’s, de stad en de manier waarop het WK voetbal een impact heeft op hun leven. Het eindresultaat is een documentaire met ‘de bal’ als metafoor voor alles wat met het WK kan worden verbonden: het straatvoetbal in de favela’s, voetballers als helden en voorbeeldfiguren, het protest en verzet van lokale bevolkingsgroepen …

De zes jongeren kwamen in oktober 2014 naar België om hun documentaire persoonlijk aan u voor te stellen.

Na het WK Voetbal in 2014 staan in 2016 de Olympische Spelen gepland in Brazilië. Beide sportevenementen hebben een grote impact op het land en haar bevolking.

In 2014 zal Victoria Deluxe samen met enkele lokale partners een sociaalartistiek project opzetten in ‘Complexo do Alemão’, een groep van favela’s gelegen in het noordelijke gedeelte van Rio de Janeiro. In dit project leren we een zestal jongeren filmen en monteren. De bedoeling is dat deze jonge Brazilianen in de vorm van kortfilms vertellen hoe zij de impact van het WK op hun wijk, hun stad en hun land ervaren.

In de vorm van een filmatelier exploreren de Braziliaanse cineast Gustavo Gelmini en procesbegeleidster Fabienne Haerinck samen met de jongeren alle aspecten van het voetbalspel. Ze starten letterlijk vanuit ‘de bal’ als metafoor voor alles wat met het WK voetbal kan worden verbonden: het straatvoetbal in de favela’s, de regels van het spel, de voetballers als helden en voorbeeldfiguren, de manier waarop overwinningen worden gevierd en de verslagenheid bij nederlagen, de commerciële impact van het voetbal op de Braziliaanse economie, de bouw van de stadions en de impact op de omgeving,… Samen met Gustavo en Fabienne gaan de jongeren op zoek naar mogelijke scenario’s en naar hoe ze het verhaal dat zij willen vertellen het beste in beeld kunnen brengen.

Het is de bedoeling om tot een zestal kwaliteitsvolle kortfilms te komen, die ook als één geheel gepresenteerd kunnen worden in de vorm van een documentaire. Deze documentaire willen we zowel in België als in Brazilië vertonen aan het grote publiek. Hiervoor zullen we de reguliere media en andere kanalen aanspreken.

Het project wordt verbonden met de werking van de plaatselijke ngo ‘Raízes em Movimento’. Het is de bedoeling dat dit sociaalartistiek project een duurzaam karakter krijgt. Samen met deze lokale partner zal er tijdens het verloop van het project worden gezocht naar een optimale wijze om het project te continueren!