Documentaire.

Halverwege 2010 – in de slipstream van een nieuwe economische en financiële crisis – besluit Victoria Deluxe om de toenemende straatprotesten te documenteren. cRISEs UP vertrekt van de groeiende sociale strijd van de vakbonden en andere sociale bewegingen in België. Aansluitend reizen we naar Egypte, New York, Chicago, Montreal en Madrid om er de indrukwekkende protesten van de Indignados en de Occupyers in beeld te brengen. De documentaire cRISEs UP neemt de vorm aan van een nieuwe ‘common’: niet één maker maar een 40-tal mensen werkte collectief rond een gemeenschappelijk doel: een gezicht geven aan de strijd van jonge en oudere verontwaardigden die zich verzetten tegen de uitwassen van een roofzuchtig economisch en financieel systeem.

Na de val van de Lehman Brothers bank in de VS ontstond er een nieuwe wereldwijde financiële crisis.

Toen we in 2010 in het kader van het sociaalartistiek project ‘Arbeid voor allen, maar niet te veel’ enkele bedrijven bezochten, werd toen al duidelijk dat deze crisis een grote impact zou hebben op onze economie en samenleving.

Victoria Deluxe besluit om op zoek te gaan naar de verschillende manieren van reageren op deze nieuwe crisis. Na de Arabische Lente ontstond er namelijk een heel nieuwe beweging: de Indignados- en Occupybeweging die vooral in Zuid-Europa en de VS maar ook in België opgang maakte en navolging vond. Het opzet van dit sociaalartistiek project is om op zoek te gaan naar de manier waarop er actie wordt gevoerd, gekoppeld aan ‘het discours’ die basismilitanten tijdens hun protesten en manifestaties hanteren.

In functie van dit onderzoek coachten we een veertigtal participanten en medewerkers in het interviewen, filmen en monteren en trokken we de voorbije drie jaar op geregelde basis naar manifestaties en acties op zoek naar wat mensen tot strijd en verzet brengt. Uit de bijna driehonderd uur interview- en beeldmateriaal ontwikkelden we eerst korte filmpjes die via de sociale media werden verspreid. De voorbije maanden werkten we aan een documentaire als sluitstuk van dit sociaalartistiek project.

cRISEs UP vertrekt van de groeiende sociale strijd van de vakbonden en andere sociale bewegingen in België. Aansluitend trekken we naar de Indignados en Occupyers die wereldwijd van zich laten horen en gaan we op zoek naar wat hen onderscheidt van maar ook verbindt met de klassieke sociale bewegingen.

We reizen naar Egypte, New York, Chicago, Montreal en Madrid om er de indrukwekkende protesten van jonge en oudere verontwaardigden in beeld te brengen.

De documentaire neemt de vorm aan van een nieuwe ‘common’: niet één maker, maar een gemeenschap van mensen werkte collectief rond een gemeenschappelijk doel. cRISEs UP geeft een gezicht aan de strijd van mensen uit de basis van onze samenleving die zich tegen de uitwassen van een roofzuchtig economisch en financieel systeem verzetten.

cRISEs UP als sociaalartistiek project

In 2012 trokken kleine groepjes van één of twee professionele medewerkers van Victoria Deluxe samen met enkele participanten naar acties die door vakbonden, Indignados of andere sociale bewegingen werden georganiseerd. We probeerden elke maand naar

minstens twee of drie acties te trekken waarbij we zowel de acties an sich in beeld brachten alsook telkens militanten uit de basis interviewden rond hun motieven om op straat te komen. Rond elke actie werd er ook research opgezet zodat de participanten een breder en beter inzicht kregen op alles wat met sociale actie en syndicale strijd heeft te maken.

De participanten konden vrij kiezen in welke rol ze wilden fungeren. Sommigen kozen voor een rol als interviewer, anderen wilden graag filmen en (leren) monteren. Heel wat

filmpjes werden door de participanten zelf gemonteerd. In het werkproces kregen ze zowel inhoudelijke als technische feedback door telkens verschillende medewerkers.

Een aantal van de filmpjes werden ook vrij snel gedeeld via de sociale media. Dit maakte dat er vanuit de buitenwereld snel interesse ontstond in dit sociaalartistieke project. Er ontstonden boeiende gesprekken met zowel de vakbondswereld als bij de andere sociale bewegingen. Dit resulteerde vrij snel in een interesse en bereidheid van het LBC en BBTK om dit project mee te financieren en te werken in de richting van een lange documentaire.