Documentaire.

Victoria Deluxe heeft de voorbije drie jaar diverse projecten opgezet in Gentse Rust- en Verzorgingstehuizen. Na Het Land van Belofte en Soigneren in RVT De Vijvers en Nu Nog Niet in RVT St-Jozef, werkt Victoria Deluxe sinds februari 2007 in het RVT Het Heiveld te Sint-Amandsberg.

Op aangeven van de directie en het personeel van RVT Het Heiveld willen we met dit nieuw project op zoek gaan naar een optimalisering van het onthaalbeleid. Mensen die uit vrije keuze of noodgedwongen worden opgenomen in een rust- en verzorgingstehuis, staan voor een grote, finale ommekeer in hun leven. Deze beslissingen gaan gepaard met vele vragen en intense emoties want de vertrouwde omgeving wordt nu definitief achtergelaten. Daarom is het van groot belang dat deze overgang zowel op psychologisch als praktisch vlak zo goed mogelijk wordt opgevolgd. Via een documentaire willen we in nauwe samenwerking met de ouderen, hun familieleden en het personeel van Het Heiveld dit opnameproces op een eerlijke, positieve en meergelaagde wijze presenteren.

Sinds juni 2007 komt een grote groep bewoners, onder leiding van medewerkers van Victoria Deluxe en Het Heiveld, wekelijks samen om te praten over thema’s als verhuizen, achterlaten, jeugdjaren, hoop en zorg. Vaak wordt er voorgelezen uit het boek Soigneren. De thema’s die daarin voorkomen (de oorlog, zorg en solidariteit vroeger en nu, migratie, enz) wekken bij de bewoners levendige herinneringen op. Dan wordt de micro doorgegeven zodat iedereen die wil, zijn of haar verhaal of anekdote kan vertellen. Op deze momenten voel je hoe belangrijk het is om een gemeenschappelijk lot bespreekbaar en deelbaar te maken.

Enkele van deze getuigenissen zullen we op het einde van het werkproces in een toonmoment presenteren. Ook zorgen deze groepsmomenten ervoor dat bewoners van verschillende afdelingen in Het Heiveld met elkaar in contact komen. Deze kruisbestuiving biedt nieuwe ontmoetingen die door de bewoners erg worden gewaardeerd. In de gesprekken gaan we op zoek naar het mentale en emotionele proces dat aan de opname vooraf gaat. We gaan onder meer in op de diverse vormen van weerstand die ouderen hierin hebben ervaren. Daarnaast gaan we op zoek naar welke motivaties de stap naar het RVT hebben vergemakkelijkt. Op basis van deze gesprekken willen we samen met het personeel onderzoeken of een groep bewoners gemotiveerd kan worden om als ‘onthaalgroep’ te fungeren en een actieve en ondersteunende rol kan spelen t.a.v. nieuwe en toekomstige bewoners.

Een korte impressie: Op de kamer van een van de bewoners van Het Heiveld hangt een grote zwart-wit foto, met daarop de boerderij waar de bewoner altijd heeft gewoond. Op de voorgrond staat een immense molen, die al een lange tijd is afgebroken. Deze plek is blijven evolueren, terwijl in de herinnering van de bewoner de molen er nog steeds staat. Dorpen veranderen van aanblik, mensen verhuizen, oude gewoontes vervliegen, … Centraal op de campus van Het Heiveld staat een grote, eeuwenoude beukenboom, die de bewoners vanuit hun kamers aanschouwen. De boom staat er onbewogen en fier. De mensen daarentegen hebben een lange levensweg afgelegd om uiteindelijk in Het Heiveld hun laatste levensfase door te brengen. Na vele levensjaren verzamelen zij samen rond deze boom. Iedereen heeft zijn eigen verhaal meegebracht. Vanaf het moment van opname komen deze verhalen samen en proberen de ouderen hun herinneringen te verpakken, te koesteren en mee te dragen, hun nieuwe huis binnen. De documentaire zal het verhaal vertellen van de alleswetende, oude boom en de bewoners van Het Heiveld, die vervuld van levenservaring, zich samen scharen in de schaduw en de luwte van de boom.

Toonmomenten op:

  • Vrijdag 7 maart 2008 om 19u
  • Zaterdag 8 maart 2008 om 19u
  • Zondag 9 maart 2008 om 15u

Artistieke leiding: Ellen Vermeulen Inhoudelijke omkadering: Luk Nys en Lynn Van Houtte Productie: Victoria Deluxe i.s.m. OCMW Gent

Met de steun van: Vlaamse Gemeenschap, Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent en OCMW Gent