van onderuit stem geven.

Recent nam Hart boven Hard Gent het initiatief om met ‘Een Sterker Gent’ te starten. Eén keer per maand willen we (jonge) basiswerkers samen brengen om ervaringen en verhalen te delen en deze om te zetten in signalen t.a.v. het beleid en het ontwikkelen van strategieën die van Gent een ‘sterkere’ stad kunnen maken.

Heel concreet betekent dit dat we van onderuit stem willen geven aan die Gentenaars die we nu nog te weinig horen en zelf het woord geven.

‘Een sterker Gent’ wil in de eerste plaats een platform bieden om werkervaringen te delen en verhalen en signalen van bewoners(groepen) te bundelen, te thematiseren en ‘politiek’ te vertalen. We hopen dat veld- en basiswerkers door zich te verenigen een grotere impact kunnen ontwikkelen op het stedelijke beleid en op die manier de belangen van alle Gentenaars, maar de maatschappelijk kwetsbare Gentenaars in het bijzonder te dienen. Dit is wat wij in gedachten hebben, maar willen de doelstellingen en werkmethodes uiteraard onderhandelen met elk van jullie.

Jeroen Robbe (vzw Labo) en Natan Hertogen kregen het mandaat om de werkbijeenkomsten het eerste seizoen voor te zitten en het traject te coachen.

De eerste bijeenkomst plannen we maandagavond 9 januari en vrijdag 13 januari in de namiddag; we mikken op twee momenten zodat we maximaal kunnen inspelen op jullie beschikbaarheid (niet elke basiswerker kan tijd vrij maken/nemen op vrijdagnamiddag).

Op basis van de input van de aanwezigen willen we dan een kalender opmaken .

We spreken telkens af in het werklokaal van ‘Jong Gent in Actie’ – de Beweging voor Mensen met een Laag inkomen en Kinderen – Nieuwebosstraat 3 – Gent

Na de lancering van ‘Een Sterker Gent’ schreven 28 basiswerkers zich vrij snel in. We zijn er ons bewust van dat we niet elke basiswerker even gemakkelijk bereiken. We willen daarom ook tijdens het traject op zoek gaan hoe we op een gerichte manier basiswerkers gericht kunnen uitnodigen om deel te nemen en me te werken.

contact: gent@hartbovenhard.be