Samen met Victoria Deluxe en i.s.m. het Festival van Vlaanderen en NTGent organiseert Nakhla op vrijdag 23 en zaterdag 24 september 2005 een feestelijk en artistiek feest rond het thema ‘gemengd huwelijk’.

Het Festival van Vlaanderen kiest dit jaar voor het thema ‘huwelijk’. En dit niet zomaar. In alle culturen vormt het huwelijk nog steeds één van de belangrijkste overgangsrituelen. Met een geënsceneerd gemengd huwelijk willen we verschillende feesttradities met elkaar vermengen.

Vrijdag 23 september

Op vrijdag 23 september vanaf 20u verstrengelen etnische feestmuziek en theatrale interventies zich innig met elkaar.

Muzikale topacts uit de Balkan, Marokko en Turkije wisselen af met acteurs van het NTGent. De acteurs gingen aan de slag met authentieke verhalen van mensen die deel uitmaken van een gemengde relatie. Tientallen koppels werden geïnterviewd rond het thema van een gemengde relatie.

Dit levend materiaal wordt hartstochtelijk gekneed tot een pakkende revue van taboes, geheime verlangens, onvermijdelijke botsingen en tot grensoverstijgende vormen van liefde en respect.

Muzikale acts op vrijdag: Bamteli, Turks duo Davul/Zurna

Gemengd huwelijk: The Making Of
Tickets: 15 euro
Locatie: NTGent (Sint-Baafsplein 17)
Reservatie: 09/265.91.65.

Zaterdag 24 september

Op zaterdag 24 september wordt de Gentse schouwburg op het Sint-Baafsplein omgetoverd tot een heuse feestplek. Nakhla en Victoria Deluxe ensceneren een gemengd huwelijk met alles erop en eraan.

We kondigen met trots en interculturele blijdschap het huwelijk aan tussen Laura Neyskens en Mohamed Said Bouzarmat. Beide families dragen rituelen aan om dit bruidspaar te vieren: Marokkaanse en Vlaamse feestdrang zullen zich verweven en geven zo stof voor een nieuw bruidspaar.

Het feest start om 17h aan de Victoria Deluxe werkplaats (Warandestraat 13), vlak bij de Dampoort. Gnawamuzikanten begeven er zich tussen fanfaremuzikanten, Turkse blazers, zigeuner-muzikanten en Turkse trommelaars. Stoetsgewijs zullen de familieleden, vrienden en kennissen zich door de stad kronkelen richting Sint-Baafsplein.

Vanaf 19h30 start in het NTGent het huwelijksfeest. Muziek van een klassiek Marokkaans balorkest in combinatie met een stevige Vlaamse DJ-set zal dit feest opluisteren. Een heus feestmaal wordt klaargestoomd door de vrijwilligers en medewerkers van Nakhla.

De huwelijksceremonie, op zich al theater om U tegen te zeggen, wordt doorspekt met speeches, rituele aankleding, performances en dans. Geneer u niet als u stevig uit de bol wilt gaan.

Muzikale acts op zaterdag: trio Rachid Kasmi, Al Manar (Marokkaans balorkest), Oulad Bambara en de Marockin’ Brass band

Gemengd huwelijk: En nu voor Echt
Tickets: 15 euro Volledig uitverkocht!
Reservatie: 09/265.91.65

In deze bijdrage stelt de werking van VZW Nakhla zich n.a.v. een bijzonder huwelijksfeest graag voor. Deze groep Magrebijnse en Vlaamse vrouwen die wordt geleid door Zohra Boucharafat en Karijn Bonne gaan voor straffe dingen.

De vzw Nakhla* werd in 1991 opgericht door jonge Maghrebijnse en Vlaamse vrouwen die activiteiten wilden opzetten voor Maghrebijnse vrouwen. Op dat ogenblik waren zij een vergeten groep in het Gentse socio-culturele landschap. Tot dan toe ging de aandacht voornamelijk naar Turkse vrouwen, daar zij de grootste groep migranten vormden.

Individuele hulpverlening resulteerde in het bereik van Berbervrouwen, die afkomstig zijn uit het Rifgebergte in Marokko en die als een nauwelijks bereikbare, geïsoleerde groep worden beschouwd. Via huisbezoeken werd er grondig zicht verkregen op de denk- en leefwereld, de noden en behoeften van de Maghrebijnen.

Er werden wekelijks vormings- en ontspannende bijeenkomsten voor zo’n 30-tal deelneemsters georganiseerd. Thema’s zoals het belang van degelijk onderwijs, de opvoeding van jongeren, emancipatie, … werden niet geschuwd; zelfs niet toen dit een doorn in het oog werd van de meer behoudsgezinde Marokkanen. Vzw Nakhla sloot ook haar ogen niet voor maatschappelijke thema’s zoals drugsverslaafde Marokkaanse jongeren in Gent. Dit uniek initiatief werd overgenomen door de stad Gent.

Verder werden voor de eerste generatie Marokkaanse vrouwen sessies rond het ouder worden in Vlaanderen opgezet. Tegelijk vond de vzw Nakhla het belangrijk dat talloze voorzieningen info kregen rond de noden en behoeften van Islamitische ouderen. Dit project werd overgedragen aan de Provincie Oost-Vlaanderen, die de opvolging verder uitvoert.

Een andere uitdaging van Nakhla bestond uit vorming rond omgaan met diversiteit. Onbekend maakt immers onbemind. Het verzet tegen racisme werd aangegaan en, met succes, werden nieuwe wegen ingeslagen om verschillende nationaliteiten dichter bij elkaar te brengen. Niet enkel Vlamingen maar ook Maghrebijnen werden gesensibiliseerd.

De vzw organiseerde verder grootschalige culturele happenings waarbij steeds bepaalde elementen uit de rijke Magrebijnse culturen werden belicht. Op dergelijke evenementen kwamen +/- 250 vrouwen van verschillende nationaliteiten met elkaar in contact. Niet zelden waren Vlaamse vrouwen nadien geïnteresseerd in het verdere aanbod van de vzw en vond een meer uitgebreide cultuuruitwisseling plaats.

De hoge nood aan meer genuanceerde info rond de denk- en leefwereld van o.a. Marokkanen zette de beheerders van de vzw Nakhla ertoe aan om inleefreizen naar Marokko te organiseren; dit in zeer nauwe samenwerking met de vzw Andalous. De proefkonijnen waren vrouwen die beroepshalve in contact kwamen met Marokkanen (sociale sector, tewerkstelling, onderwijs, …). Deze inleefreizen kenden succes en niet zelden omschreven de ex-deelneemsters hun reis als een onthutsende, leerrijke onderdompeling in een land van uitersten.

De reizen boden een uitstekende basis om de situatie van straatkinderen in Marokko aan te kaarten. Voorvechtsters van vrouwen- en kinderrechten in Casablanca praatten voor een publiek van eerste en tweede generatie Marokkaanse vrouwen over de schrijnende situatie van wezen, kindermeiden en prostituees. Dit leidde tot de ontmaskering van een deel van de realiteit in Marokko; die vaak wordt geïdealiseerd door Marokkaanse Belgen.

Vzw Nakhla was overigens de eerste organisatie die zich boog over de complexe realiteit van Vlaamse vrouwen in een gemengde relatie. Een werkgroep (Panasjee) komt regelmatig samen en heeft naast een empowerende ook een educatieve functie.

Vzw Nakhla laat niet na om de actualiteit op de voet te volgen, daarop in te spelen en zich grondig over ‘integratie’ te bezinnen. Het samen dromen over en werken aan een andere samenleving vereist het ‘durven’ afleggen van de eigen paardenbril. Onszelf kritisch blijven bevragen is niet langer vrijblijvend maar een vereiste.

Ondanks jarenlange inspanningen van o.a. Marokkanen wordt al te vaak in ‘wij – zij’ termen gedacht en gehandeld; waarbij allochtonen ‘no matter what’ aan het kortste eind lijken te trekken. Vzw Nakhla ijvert dan ook voor een democratische wereldorde, waarin culturele diversiteit ‘in denken en handelen’ geen uitzondering meer is, maar een evidentie.

*Nakhla betekent palmboom en verwijst naar mijn kindertijd in Tanger.

Zohra Boucharafat