Muziektheatervoorstelling.

“Alles wat u zult horen is waar, behalve wat gelogen is.”

Het project Hotel California is geïnspireerd op The Beggar’s Opera van John Gay, een van de populairste toneelstukken van de 18de eeuw en origineel omwille van het feit dat er geen notabelen maar gewone mensen in mee speelden. Bijzonder aan het project is de gerichte keuze om te werken met een specifieke doelgroep, namelijk beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden in de gevangenis Gent.

Het werkproces werd opgestart in januari 2009. Samen met 44 gedetineerden, mannen en vrouwen van verschillende leeftijd, achtergrond en origine, brengen Tom Dupont en Walid Ben Chikha muziektheater binnen de gevangenismuren.

Als uitgangspunt nemen zij de verhalen en ervaringen van de deelnemers en vertaalden dit naar het thema ‘dromen en verlangens in de gevangenis’. De gesprekken gingen zowel over dromen en verlangens van vroeger, toen ze kind waren, als dromen en verlangens van nu. Muziek is een belangrijk element tijdens de voorstelling: samen zingen zorgt voor ontlading en troost in tijden van detentie.

“Dromen maakt mij zot
hoe meer ik droom en verlang hoe zotter ik word
je droomt altijd van iets dat je niet hebt
dan droom je toch voor niets
ik ben gestopt met dromen.”

“Men heeft mij voorwaarden opgelegd
als ik in verlof wil gaan tijdens detentie.
Op tijd terugkomen,
niet drinken en met geen verkeerde vrienden omgaan.
Dat zei mijn moeder ook al 30 jaar geleden.
Dat werkt niet.”

“Als je zo de krant leest
dan ben ik blij dat ik hier zit
ik zou mij buiten niet veilig voelen.”

DEBAT

Het project wil niet alleen talenten en vaardigheden van gedetineerden stimuleren of opfrissen en het zelfvertrouwen van deelnemers versterken, maar wil ook de stem van gedetineerden laten weerklinken buiten de gevangenismuren. In september werden er enkele publieksvoorstellingen georganiseerd in de Nieuwe Wandeling. Als vervolgtraject maken we een radiodocumentaire en organiseren we een gespreksavond over de zeer precaire situatie van gedetineerden en geïnterneerden in onze Belgische Gevangenissen.

We openen de avond met getuigenissen van (ex-)gedetineerden en familieleden over de impact van een gevangenisstraf op hun leven. In een tweede deel zal Meester Walter Van Steenbrugge een probleemanalyse maken van het Belgische detentiesysteem. Na de pauze formuleren onderzoekers Bart Claes en Rudy Machiels van de Vakgroep Criminologie (VUB) mogelijke voorstellen voor een ander en meer humaan detentiebeleid.