“Infowarroom” is een platform voor mediakritiek en beeldanalyse van de dominante beeldcultuur. Temidden van een overdaad aan beelden wordt duiding gezocht bij de culturele en sociale betekenis van het beeld, waarbij speciale aandacht gaat naar de toegankelijkheid voor een breed publiek.

“Infowarroom” is een productie van het Centrum voor Politiek en Cultuur De Balie (Amsterdam) en loopt in Nederland al enkele jaren. Victoria Deluxe is samen met twee andere internationale organisaties uitgenodigd om dit project internationaal verder te ontwikkelen.

In het seizoen 2006-2007 zal Victoria Deluxe vier uitzendingen realiseren; dit in nauwe samenwerking met drie internationale organisaties: De Balie (Amsterdam), The Red House Center for Culture and Debate (Sofia) en B-arts (Stoke-on-Trent). Op woensdag 3 mei 2006 gaan we alvast van start met een try-out van “Infowarroom” à la Victoria Deluxe.

“Infowarroom” vertrekt vanuit de centrale vraag welke rol de media spelen in onze beeldvorming. We worden immers dagelijks geconfronteerd met een overvloed aan beelddragers. Meer dan ooit is het noodzakelijk dat mensen kritisch leren omgaan met deze beeldenstorm die de media – en in het bijzonder de televisie – genereert.

Voor heel wat mensen is televisie de belangrijkste informatiebron. Daarbij wordt zelden getwijfeld aan de objectiviteit van de beelden die ze te zien krijgen. Toch zijn deze beelden geproduceerd in een maatschappelijke context; ze zijn een sociale constructie. Daarnaast kijken niet alle mensen naar dezelfde televisiezenders waardoor er verschillende politieke en culturele percepties van de realiteit ontstaan.

Bovendien staat de journalistiek onder druk van commerciële overwegingen en resulteert dit vaak in een dramatisering van de feiten om de kijkcijfers veilig te stellen. Dit gaat ten koste van een gelaagde en duidende berichtgeving.

Beeldanalyse en mediakritiek gaat ook over democratie en vorming tot burgerschap. Het onderwijs leert ons hoe we moeten omgaan met tekst, maar niet hoe we de stroom aan beelden moeten interpreteren. We zijn allen ‘beeldanalfabeten’.

Het platform “Infowarroom” vult deze leegte als voorbeeld van media-educatie. Het ligt inhoudelijk ook in de lijn van de doelstellingen van het “Atelier Autonome Beeldvorming” van Victoria Deluxe. Iedereen zou namelijk in staat moeten zijn om de eigen beeldvorming in handen te nemen.

“Infowarroom” brengt live publieksprogramma’s op een multivisuele en multimediale wijze in een publieke plaats. De achtergrond van een uitzending wordt beheerst door projecties van televisiefragmenten, compilaties, korte filmclipjes, … die als illustratie, voorbeeld, vergelijking en tegenspraak moeten dienen van wat op de voorgrond wordt gezegd.

Op de voorgrond treedt een diversiteit van gasten aan voor een divers publiek. Deze gastsprekers analyseren beelden, interpreteren monologen, leggen een interview af, voeren een mini-panelgesprek, … Deze sprekers kunnen zowel burgers uit de stad zijn als professionals (journalisten, Tv-makers, wetenschappers, mediatheoretici, uitgevers, publicisten, kunstenaars, …).

“Infowarroom” biedt als sociaal-artistiek project de kans aan vergeten en achtergestelde groepen om ook inzake mediakritiek tot verhaal te komen. Deze groepen zullen worden uitgenodigd om hun perceptie van en hun visie op de beeldenwerkelijkheid te vertellen aan het publiek. Dit is van groot belang aangezien minderheidsgroepen vaak op een stereotiepe wijze worden gerepresenteerd door de klassieke media.

“Infowarroom” wil dus kansen bieden aan participanten verbonden met Victoria Deluxe om zelf beelden te selecteren en ze van commentaar te voorzien. Professionele cineasten zullen de aanloop naar een Infowarroom-uitzending procesmatig mee begeleiden.

“Infowarroom” is ook internet-tv. Alle uitzendingen zullen live te zien zijn via het internet op www.tvdeluxe.be. Victoria Deluxe bouwt hiervoor verder op haar ervaring met livestreaming via de “Stadsuniversiteit”. Net als bij dit laatste project wil Victoria Deluxe het publiek op een interactieve manier stof tot nadenken geven, zij het deze keer met de focus op het beeld. Meteen vervult Victoria Deluxe haar rol als sociaal-artistieke pionier in het landschap van de nieuwe media.

Praktisch: “Infowarroom” presenteert Speelse Eliminatie.

Wie de televisie opzet, kan niet omheen de lawine aan reality shows. Big Brother kreeg ondertussen het gezelschap van ontelbare klonen. Nu in het publieke debat de leegte heerst, blijft niet toevallig enkel de speelse uitvergroting van het private over.

Het doel van deze televisieprogramma’s – zowel voor de deelnemers als de kijkers thuis – is niet om kwaliteit en goede prestaties te belonen. Integendeel, als structurerend principe heerst de eliminatie. Haal je medespeler bewust en zonder schroom onderuit. Beleef vanuit je luie zetel plezier aan het wegstemmen.

Is dit een en al onschuldige bezigheid? Of zijn dit de dominante beelden van het goede leven die de televisie ons voorschotelt? En tenslotte: vormt dit alles geen spiegel en metafoor van het neoliberale wereldsysteem?

Woensdag 3 mei 2006 om 20u in de Balzaal van Vooruit. Gratis inkom!

In samenwerking met: Kunstencentrum Vooruit en De Balie en TiensTiens.