Beeldende kunst.

VDL zet in samenwerking met personeel en bewoners van het P.C. SINT-JAN-BAPTIST in Zelzate een project op dat onderzoekt op welke manier positieve herinneringen artistiek tot expressie kunnen komen en hoe dit een positief effect kan hebben op het functioneren van de bewoners.

In plaats van te werken rond het trauma, de delicten, de strafbare feiten gaan we op zoek naar het (her)ontdekken van goede herinneringen. Het ‘triggeren’ van positieve herinneringen kan ertoe leiden dat het subject (de mens, de geïnterneerde) in een breder perspectief wordt geplaatst en ook in functie van de rehabilitatie nieuwe perspectieven krijgt.

Het is een bewuste keuze om de stereotiepe (en repressieve) beeldvorming rond geïnterneerden te doorbreken. Op basis van groeps- en individuele gesprekken en/of schrijfmomenten gaan de geïnterneerden o.l.v. twee  kunstenaars Lebuïn D’Haese en Katrin Lohmann op zoek naar expressiemogelijkheden zodat deze herinneringen gematerialiseerd en geabstraheerd kunnen worden (vb. via tekeningen, schetsen, collages, foto’s, een installatie, teksten, radio …).