Het project ‘Middenveld in beweging’ wil de politiserende en emancipatorische kracht van het middenveld helpen versterken. In het kader van dit project engageren een honderdtal middenveldorganisaties en medewerkers van organisaties zich om een collectief veranderingstraject te gaan waarin ze proberen om emancipatorisch en politiserend werken (opnieuw) centraal te zetten in hun werking.

Het initiatief groeide uit hearings die Motief vzw, Victoria Deluxe vzw en De lege Portemonnees in 2013 organiseerden met mensen en organisaties uit de kunstensector, minderhedensector samenlevingsopbouw, vakbonden, hulpverlening, basiseducatie, armoedebestrijding, universiteiten, vrouwenbeweging en socio-culturele sector. In deze hearings analyseerden we de depolitiserende impact van de neoliberale marktlogica op het middenveld.

Dit collectief politiseringstraject bestaat uit intervisietrajecten, een inspiratiedag en een website voor het delen van visie, ervaringen en instrumenten. In mei 2014 lanceerden we het project met een breed ondertekend manifest en engagementsverklaring.