Documentairereeks - mijn weg / طريقي / ma route

Vanaf de tweede week van februari in Sphinx cinema (Gent)

 
De documentairereeks mijn weg / طريقي / ma route is het sluitstuk van een intensief tweejarig traject dat Tourad Kane aflegde samen met zestien Gentse jongeren met een moslimachtergrond. Alle zestien voelen ze de impact van de steeds negatievere beeldvorming over de Islam en moslimjongeren in media en maatschappij. Alle zestien willen ze een antwoord bieden op deze tendens, vanuit hun eigen perspectief.
 
Tourad ging, in voortdurende dialoog met de jongeren en de medewerkers van Victoria Deluxe, op zoek naar een manier om het parcours van de jongeren op een integere en authentieke manier in beeld te brengen. De jongeren op hun beurt grepen deze kans om te laten zien hoe zij hun dagelijks leven vormgeven, en welke invloed de Islam heeft (of net niet heeft) op de keuzes die ze maken.
 
Dit resulteerde in een reeks van zes afleveringen waarin de jongeren de kijker uitnodigen om eventjes mee te lopen op hun pad. mijn weg / طريقي / ma route is een genereuze, innemende en inspirerende reeks, die de uitgesproken ambitie heeft om een positieve bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat en de beeldvorming van moslimjongeren.

Volg onze facebookpagina voor meer nieuws over de speelmomenten in Sphinx.