Oproep.

Victoria Deluxe (VDL) werkt elk jaar, via de projecten en de vrijwilligerswerking, samen met mensen voor wie overleven een dagelijkse opdracht is. Het gaat onder meer om mensen zonder papieren (in procedure voor asiel of regularisatie) met geen of een bijzonder beperkt inkomen.

Vaak zijn dit mensen met heel wat talenten en met een sterke maatschappelijke betrokkenheid die zowel voor de medewerkers en vrijwilligers van VDL als voor de organisatie van grote betekenis zijn.

VDL biedt steeds een warme en gastvrije omgeving (een warm onthaal, koffie en  een hap, een luisterend oor en ondersteuning, … ) en deelname aan één van onze projecten en/of de vrijwilligerswerking betekent voor deze mensen heel veel.

Toch merken we dat ook materiële/financiële ondersteuning soms noodzakelijk is. Daarom openende VDL een tijd geleden de rekening ‘VRIENDEN VAN VICTORIA DELUXE’. De afgelopen jaren ondersteunden we meerdere mensen zonder papieren op het vlak van huisvesting (tijdelijk en/of gedeeltelijk betalen van huur, huurwaarborg, …), op het vlak van gezondheid (tussenkomst in kosten voor huisarts, tandarts, ziekenhuisopname, …), op het vlak van juridische bijstand (tussenkomst voor honoraria advocaten, …).

VDL tracht steeds mensen te ondersteunen om in de eerste plaats beroep te doen op reguliere instanties en voorzieningen, maar voor sommige mensen is VDL zowat hun laatste en enige toevluchtsoord.

Daarom deze oproep. We willen graag veel burgers zoeken en vinden die maandelijks een bedrag willen storten op de rekening VRIENDEN VAN VICTORIA DELUXE (BE30.8939.4402.7711). Een eenmalig bedrag is uiteraard ook welkom.  De rekening staat niet op naam van de vzw VDL zelf, maar is een aparte rekening van de feitelijke vereniging VRIENDEN VAN VICTORIA DELUXE. De rekening wordt beheerd door Dominique Willaert en Anja Claeys.

Wie een bijdrage wil storten, vermeld aub naam en mailadres.  Stuur dit bericht ook door naar vrienden en bekenden.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Dominique Willaert en Anja Claeys

in naam van het team van Victoria Deluxe