In augustus 2003 nodigden Christina Vandekerckhove en Dominique Willaert de spelers van How to start another life (theaterperformance gepresenteerd in Victoria in juni 2003) uit met de vraag om samen een documentaire te maken. De opzet was het documenteren van het leven in België van elf ‘nieuwkomers’: mannen en vrouwen uit alle werelddelen die hier in België een nieuw bestaan willen uitbouwen.

Hetgeen hen als groep samen bracht, was enerzijds het feit dat ze allen nederlandse les hadden gevolgd in het onthaalbureau Kom-pas in Gent en anderzijds samen een seizoen lang hadden meegewerkt binnen de werking van Victoria Deluxe.

Na een aantal werkvergaderingen waren acht mensen bereid om aan de documentaire mee te werken. Het centrale uitgangspunt was dat hetgeen kon gefilmd en in beeld gezet worden, door ieder van hen zelf werd geformuleerd of aangebracht. De uitdaging lag erin een clichématige of exotische benadering te overstijgen en dieper binnen te dringen in de structuur van het dagelijkse leven van mensen die hier een nieuw bestaan proberen uit te bouwen.

Het doel van de documentaire werd door de participanten zelf geformuleerd: in beeld brengen hoe wij ons hier proberen te ‘integreren’, een aantal vooroordelen uit de wereld te helpen en aantonen dat we in wezen niet veel verschillen van ‘jullie’.

Door de samenwerking die het jaar eerder werd opgezet,was er voldoende vertrouwen gegroeid in de cineaste (Christina Vandekerckhove). Dit hield in dat zij door de participanten zelf werd uitgenodigd om te komen filmen of op stap te gaan met de camera. Nooit was er een directe ‘reality’ benadering; voyeurisme en een ‘het leven zoals het is-stijl’ wilde iedereen hoedanook heel sterk vermijden.

Er werd gefilmd tussen september 2003 en mei 2004. De rushes werden frequent met de participanten bekeken en na overleg gemonteerd. De documentaire biedt een indringend en eerlijk verhaal over acht mensen die hier in België hun plek zoeken: heimwe, subtiel en minder subtiel racisme zijn nooit ver weg. De door de Vlaamse Regering opgelegde ‘inburgering’ wordt hier in een breder en reflexief perspectief gezet.

 

Soap & dishes loodst ons doorheen het bestaan van acht mensen die recent in België zijn aangekomen. In deze documentaire worden we deelgenoot van het dagelijkse leven van deze ‘nieuwe’ burgers. Wars van de grote begrippen als inburgering en integratie worden we geconfronteerd met de manier waarop elk van deze mensen de Nederlandse taal aanleert, op zoek gaat naar een volwaardige baan, contact zoekt met zijn nieuwe buren.

Doorheen deze tocht word je geraakt door zowel de heimwee naar het land van herkomst en de moed waarmee men inhoud probeert te geven aan het leven hier.

  1. …over slecht weer en niet wakker willen worden
  2. …omdat ik niet het leven leef zoals ik zou willen
  3. …over woorden die te diep zijn
  4. …over de juiste vorm van het adjectief

‘Zo mogen er nog komen’

Een documentaire film van Christina Vandekerckhove in een produktie van Victoria Deluxe.

Met: Noa Romuald Athanase, Joevelyn Lampasa, Shabini Mohamed, Gabriel Maindo Mbembe, Thankam Kuttikat, Dino Hasankadic, Sema Van den Meersschaut en Subrati Annez.