Victoria Deluxe werkte samen met de bewoners van het Centrum voor Senioren De Vijvers een artistiek project uit met als thema ‘zorg en solidariteit’. Samen met de senioren ging Victoria Deluxe op zoek hoe mensen in de vorige eeuw hebben getracht hun eigen leven vorm te geven en op welke manier zij zorg en solidariteit hebben ontwikkeld ten aanzien van vrienden, familie en werkmakkers.

Wekelijks werden er in de hobbyruimte van De Vijvers groepsgesprekken georganiseerd. Tijdens deze gespreksnamiddagen kwamen verschillende aspecten aan bod zoals onder andere het vroegere gemeenschapsleven in de buurt, de rol van de godsdienst, de rol van arbeid en gezin, de invloed van vakbonden en de komst van de eerste migranten. Deze groepsgesprekken werden op papier gezet.

Met dit uitgeschreven materiaal gingen scholieren van de Freinetschool De Wingerd aan de slag. De leerlingen gingen op zoek naar wat deze verhalen en getuigenissen oproepen bij henzelf en bij de senioren.

“Deze intergenerationele samenwerking is een unieke ervaring” zegt Dominique Willaert van Victoria Deluxe. “Wie oud wordt, telt vaak niet meer mee. Onze samenleving heeft de neiging mensen die minder of niet meer meetellen weg te bergen in hiervoor speciaal ontworpen instellingen.

“Hoe hard het verzorgend personeel en de professionals zich ook inzetten, het blijft een raar verschijnsel om mensen die een leven lang vrij autonoom hebben geleefd in een Centrum voor Senioren te zien leven.

“Vertrekkend vanuit dit gegeven werd de keuze gemaakt om de beleefde werkelijkheid en de getuigenissen van deze oudere mensen te verbinden aan het leven van jonge mensen. Jongeren kunnen leren uit de ervaringen en het leven van hun voorgangers”.

Deze intergenerationele dialoog vindt zijn neerslag in Soigneren. Op de binnenbladzijden is een selectie opgenomen van de liedjes die wekelijks in De Vijvers met de bewoners werden gezongen, waarbij de teksten verwijzen naar de hardheid van de levens en de heimwee naar vroegere dagen en verloren liefdes. Het boek omvat tevens treffende foto’s die in de loop van het project werden gemaakt.

Het boek is een uniek document over de dialoog tussen verschillende generaties. Het toont de waarde van de sociaal-artistieke praktijk voor ouderen en de verzorgende sector. Met dit boek willen we andere organisaties inspireren tot dergelijke vormen van verrijkende samenwerking.