Start van het project in 2005

 

Op vrijdag 9 september 2005 startte een nieuw seizoen van Soirée Deluxe. Dit initiatief vanuit de sociaal-artistieke werking Victoria Deluxe, wordt voornamenlijk door vrijwilligers gedragen en opgezet. Om de veertien dagen wordt er op vrijdagavond een ontmoetingsavond georganiseerd waarbij een originele maaltijd en artistiek amusement centraal staan.

De Soirées kwamen tot stand op initiatief van een groep vrijwilligers die wilden op zoek gaan naar een vrijetijdsalternatief dat zich naast het commerciële uitgangsaanbod situeert. Nogal wat bewoners uit onze stad hebben het namenlijk vrij moeilijk om nieuwe contacten te leggen, deel uit te maken van een sociaal netwerk of beschikken over zo weinig financiële middelen dat uitgaan in het reguliere circuit er niet in zit.

Omwille van deze diverse redenen, maar ook omwille van het verlangen naar een plezante en gezellige vrijdagavond komen iedere week een groep vrijwilligers samen om deze avonden in elkaar te steken.

Iedere maandag, in de vooravond, wordt er weg en weer gepraat en getelefoneerd om telkenmale de veertiendaagse Soirée met verve in elkaar te boksen.

Vast item is het zoeken naar gastkoks die o.l.v. onze vaste chefkok een culinaire maaltijd willen bereiden voor een zestig- tachtigtal gasten.

Ander vast onderdeel is het programmeren van muzikanten, circusartiesten, dichters, vertellers die het tweede deel van de avond komen invullen. Dit zijn telkens artiesten die op een intieme of dicht-bij-de-mensen manier hun ding komen doen.

Tenslotte staat het aspect van het uitnodigen van diverse groepen stadsbewoners heel centraal. In het zoeken naar hoe we van de Warandestraat 13 een gastvrije plek kunnen maken, krijgt iedere Soirée te maken met ‘gasten’. Het voorbije seizoen waren dit o.a. ’t Vergiet (beweging voor mensen met een laag inkomen), kansenproject uit Ledeberg (verbonden aan het OCMW) en diverse nieuwkomers verbonden aan Kompas (onthaalbureau).

De Soirées zijn ook gericht op de buurtbewoners van de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. Door het TV-Deluxe project werd er met heel wat wijkbewoners contact gelegd en door hen uit te nodigen op de Soirées blijft er contact en interactie met de buurt bestaan. Tussen het eten en de muziek of andere optredens door worden er nieuwe plannen gesmeed, verhalen verteld en hier en daar zie je een al of niet duurzaam koppelken ontstaan.

Elkéén uit de stad is welkom op Soirée Deluxe!

Voor mij is Soirée Deluxe het moment om sociale contacten op te zetten met mensen van allerlei slag. Rijke mensen, arme mensen, mooie of lelijke mensen, … op een Soirée Deluxe vallen alle verschillen weg. Wat over blijft, is wie je echt bent als persoon. Het is telkens weer een toffe avond gevuld met toegankelijke, begrijpbare culturele elementen, zonder pretenties.

Geen kunst met een hoofdletter K maar grijpbare kunst door en voor gewone mensen.
Het is als nieuwkomer in een stad nooit gemakkelijk om je weg te vinden. Via een Soirée Deluxe zal je echter vrij snel toch nieuwe, open-mind mensen ontmoeten.

Jan Van Den Wijngaert

 

Soirée Deluxe is for me a project set up to people who have little or no chance at all of participation in social activities. I myself grew up in a very small town, and eventually lived in a city where i always had to deal with social exclusion. It is a lonely and fustrating thing to always have to fight for your own social and for your own place, the right to belong, to be ahead, and to be understand.

Soirée Deluxe recognizes that and initiates programs that are accessible to people like me. It is a project started by and for volunteers who want to belong. We want to dare break the socially snobbish circle and give away to the little ones, the ones that seldom count. We want to remain diverse and outreaching and we want to be known to exist at least in the whole Belgium. We are here for good. So longtime as the Soirée Deluxe.

“Cause this life is too short to live it just for you. But when you feel so powerless, what are you gonna do? So say what you want.”

Joevelyn Lampasa

Evolutie

 

De tweewekelijkse Soirées Deluxe op vrijdagavond zullen dit seizoen een stuk anders worden ingevuld. Op vraag van de vrijwilligers wordt het accent meer gelegd op informele ontmoeting en rock&roll, twee elementen die op het einde van het vorige seizoen minder aan bod kwamen. Het verlangen naar een warme ontmoetingsplek heeft sterk te maken met de behoefte van heel wat vrijwilligers om ervaringen te delen en uit te wisselen. Betekenisvolle ontmoetingen creëren hiervoor de nodige ruimte.

De Soirées zullen afwisselend worden aangewend om al wie wil op een cabareteske manier de scène te laten bespelen, enkele keren een straffe film te tonen en ten geregelde tijde zullen we dolenthousiast de dansvloer opgaan.

Medewerkers van Victoria Deluxe zullen samen met de ploeg vrijwilligers telkens een gevarieerd programma in elkaar steken. Vrijwilligers worden gestimuleerd om de eigen creativiteit meer te exploreren en hun kwaliteiten te delen met een breed publiek.

 

Soirée Deluxe biedt zo een artistiek platform aan eenieder die op een intieme of dicht-bij-de-mensen manier zijn ding wil tonen.

De maaltijd die steevast elke Soirée Deluxe inleidde, wordt afgeschaft. Dit omdat het telkens bereiden van een lekkere maaltijd voor een grote groep mensen veel werk met zich meebrengt voor de vrijwilligers en het gebouw hiervoor onvoldoende is uitgerust. In de plaats daarvan zal de ruimte op vrijdagavond worden omgetoverd tot een gezellige bar. Deze nieuwe invulling zal meer kansen tot betekenisvolle en nieuwe ontmoetingen genereren.

Het gericht blijven uitnodigen van diverse groepen burgers uit de stad blijft een centraal gegeven. Dit maakt integraal deel uit van onze zoektocht naar hoe we van onze werkplek een gastvrije en warme plek kunnen maken. De rol van cultureel bemiddelaar die eenieder verbonden met de werking hierin kan opnemen, is essentieel. Zo kunnen we een brug slaan tussen een gevarieerd cultureel aanbod en een divers publiek.

De groep vrijwilligers die wekelijks samenkomt om de Soirées in elkaar te steken, wordt voornamelijk gevormd door deelnemers van vroegere projecten van Victoria Deluxe.

Onze tweewekelijkse Soirées Deluxe op vrijdagavond zetten we dit seizoen samen met onze enthousiaste vrijwilligersploeg verder. Dit najaar zijn we gestart met een werkweekend in Heuvelland. Met alle vrijwilligers hebben we 2 dagen gewerkt om een goed en gevarieerd programma in elkaar te steken waarmee we dit jaar willen uitpakken. Naast het samenstellen van een programmatie werden ook de visie en doelstellingen van Soirée Deluxe heropgefrist en grondig besproken. Of anders gezegd: hebben we stilgestaan bij de vraag waarom organiseren we Soirée Deluxe?

Het accent van Soirée Deluxe blijft liggen op het creëren van een warme, kwalitatieve ontmoetingsplek. Een alternatief voor het commerciële uitgangsaanbod waar iedereen welkom is.

Vrijwilligers en medewerkers van Victoria Deluxe komen wekelijks op dinsdagnamiddag samen om een programma uit te werken, gaande van een vrij podium, een straffe filmvertoning, een muziekoptreden, een swingende karaoké-avond tot een stevige fuif.

Soirée Deluxe is en blijft een artistiek platform voor eenieder die zijn ding op een dicht-bij-de-mensen manier wil brengen. Dit jaar zullen we proberen om dit artistiek platform verder uit te werken en nog meer een forum te zijn voor talent in Gent.

Het afgelopen seizoen werkten de vrijwilligers aan een publicatie en kortfilm over Soirée Deluxe. Hierin vertellen zij zelf hoe Soirée Deluxe is ontstaan en vanuit welke visie ze dit organiseren, de maatschappelijke kracht die uitgaat van dit project, de betekenis van het vrijwilligersschap, de kracht van cultuur als hefboom om tot participatie en maatschappelijke actie te komen. Deze publicatie en kortfilm zullen we hanteren als instrument om de visie en manier van werken voor te stellen en bruikbaar te maken naar andere werkingen, vrijwilligers en studenten.