Stefan Zajc & Mout Uyttersprot, twee jonge theatermakers uit Gent, zetten een sociaal-artistiek project op rond het thema ‘stad’. Samen met een twintigtal stedelingen gingen ze op zoek naar hoe de stad waarin zij leven op een veelzijdige manier kan worden belicht. De spelers vertegenwoordigen de drie generaties: ouderen, volwassenen en kinderen. Telkens genereert dit een eigen en specifieke kijk op het stadsgebeuren.

Opzet van het project

In 2004 kwamen Stefan en Mout in contact met de wedstrijd Kunst in de Buurt, een idee uitgaande van de Dienst Kunsten van de Stad Gent. Ze dienden een projectvoorstel in om een wervelende voorstelling te maken met mensen uit verschillende buurten van Gent, met verschillende nationaliteiten en leeftijden. Hun voorstel kreeg een negatief advies aangezien het niet haalbaar was binnen het concept van Kunst in de Buurt.

Aangevuld met informatie van de Dienst Gebiedsgerichte Werking van de Stad Gent creëerden ze een schets van het sociale leven in die verschillende stadsbuurten. Een beetje op hun honger zittende, leerden ze toen via de voorstelling Rantsoen Victoria Deluxe beter kennen, wiens werking een gezonde habitat zou kunnen vormen voor het project van deze jonge theatermakers. Victoria Deluxe luisterde naar hun plannen en besliste om haar schouders mee onder het project Stadskleur 6 te zetten.

Met deze voorstelling willen de twee jonge theatermakers op zoek gaan om onze perceptie over de stad open te breken. In de dagbladen en mediaberichtgeving worden stedelijke gebeurtenissen vaak op een clichématige manier in woord of beeld gezet. Multiculturaliteit wordt ofwel heel zoet ofwel heel zuur voorgesteld, terwijl de stedelijke werkelijkheid veel complexer is. Met de voorstelling willen ze zoeken wat de stad meer kan zijn dan enkel wit of zwart, zoet of zuur.

Het deel van de stad dat op het podium wordt gerepresenteerd, kan zich eender waar situeren: Gent, Antwerpen of Brussel. In deze stadsbuurt maak je kennis met de meest uiteenlopende personages. Burgers die zich op de meest natuurlijke en onnatuurlijke wijze tot elkaar verhouden. Meestal uit verlangen, soms noodgedwongen.

Werkproces

In de maanden november en december 2005 trokken Mout en Stefan met hun promofilmpje naar de verschillende Gentse buurten om er stadsbewoners warm te maken voor hun theaterproject. Ze bezochten verscheidene organisaties in St-Amandsberg, Ledeberg, Gentbrugge, Nieuw Gent, Gent centrum, Brugse poort, Rabot, Muide en de Dampoortwijk. In buurtcentra, lokale verenigingen en andere ontmoetingsplaatsen werden medewerkers, leden en sympathisanten getrakteerd op het filmpje en gaven ze uitleg over het project.

Op Victoria Deluxe stelden Stefan en Mout hun project voor aan het huis en haar bezoekers op de eerste Soirée Deluxe van 2006. Geïnteresseerden werden midden februari 2006 uitgenodigd op een informele kennismaking.

Via improvisaties op verschillende thema’s en ideeën ontstonden er interessante dialogen en interacties tussen de ‘spelers’. Vanaf mei en juni kregen de spelers opdrachten mee die ze tijdens kleine toonmomenten deelden met hun medespelers.

De opdrachten bestonden uit het schrijven van een tekst, het ontwerpen van een collage of fotoreeks, telkens rond een aspect van hun leven in de stad. Deze improvisaties werden tijdens de repetities integraal gefilmd en nadien bewerkt, alsook alle persoonlijke interviews met de spelers. Vertrekkend vanuit de eigen inbreng van de spelers werd er laagje per laagje gewerkt in de richting van een ‘fictionalisering’ van het materiaal.

Nu maakt de eigen ervaring en kijk stilaan plaats voor het zich inbeelden en verbeelden van wat er in de stad kan plaatsgrijpen. Week op week ontstaan er nieuwe perspectieven op de stad en dit zal wellicht zo blijven duren tot aan de première op 9 november 2006 tijdens het wijkfestival.

Stadskleur 6

Voorstellingen op: Donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 november om 20u

Spel: Tourad Kane, Lotti Verwest, Tony Van Den Broecke, Anne-Marie Thienpont, Marina Vidal, Ariane Meulenberg, Quincy Laftsidis Perikles, Hilde Peeters, Scendy Buysse, Denise Van De Steen, Ann Meganck, Fefkija Sehic, Serdi Alici Faki, Lotte Spittaels, Ipek Vay, Suat Vay , Martha ’t Hooft, Bircan Sari, Celil Eyri

Concept, tekst & regie: Stefan Zajc en Mout Uyttersprot
Muziek: Spelers, Adriaan Lecomte
Omkaderende ondersteuning: Luk Nys en Dominique Willaert
Techniek: Ewoud Dutellie
Film, beelden & montage: Koenraad Deblauwe
Fotografie: Strash
Productie: Victoria Deluxe