Affichecampagne.

een actie voor de regularisatie van sans-papiers

Begin 2007 nam Victoria Deluxe het initiatief voor een opvallende sensibiliseringscampagne met het oog op een regularisatie van de ‘mensen zonder papieren’. Samen met zoveel mogelijk partners wil Victoria Deluxe deze bevolkingsgroep ondersteunen en hun hoop op regularisatie mee onderschrijven. Net zoals in Nederland waar een affichecampagne voor een ‘generaal pardon’ zijn vruchten lijkt af te werpen, hopen we dat er in België na de federale verkiezingen een nieuwe regularisatiewet van kracht kan worden.

In de aanloop naar de federale verkiezingen worden – naar analogie van de Stem 72-affichecampagne in 2004 – opnieuw affiches ontworpen die kunnen fungeren als een oproep om de ‘mensen zonder papieren’ te regulariseren.

Op zaterdag 28 april 2007 worden deze affiches massaal verspreid in zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Naast de verspreiding van de affiches wordt ook een website opgezet waar de actie wordt toegelicht, de mensen zonder papieren zelf hun oproep kunnen verduidelijken en burgers hun sympathie voor de oproep kunnen betuigen.

Reeds maandenlang voeren de mensen zonder papieren actie in verschillende steden over heel België. Met deze acties willen ze aandacht vragen voor de situatie van mannen, vrouwen en kinderen zonder papieren, die in België in grote onzekerheid leven. Ze hebben geen mogelijkheid om legaal te werken, geen sociaal vangnet, enz.
België is het land waar de mensen zonder papieren terecht zijn gekomen na lange reizen, omzwervingen… op de dool, op de vlucht, op zoek naar een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen. Hun kinderen gaan hier naar school, maar hebben niet dezelfde rechten als hun klasgenoten. De mensen zonder papieren knappen alle vuile karweitjes op, zonder enige bescherming, afhankelijk van de willekeur van de werkgevers. Ze wonen bij vrienden, in kerken, in donkere huizen en overleven dankzij de solidariteit van de Belgische burgers. Ze willen bijdragen aan de samenleving, en krijgen het deksel op de neus.

En ondertussen horen we spreken over een regularisatie voor vuurwapens, en was er een fiscale amnestie. Mensen die bewust de wet hebben ontdoken om er financieel voordeel uit te halen wordt vergiffenis geschonken. Maar over een regularisatie van mensen zonder papieren, die niets misdaan hebben, wordt niet gesproken.

Op dit moment is een regularisatie enkel mogelijk op basis van art. 9§3 van de Vreemdelingenwet. Er zijn echter geen duidelijke criteria bepaald op basis waarvan iemand al dan niet een verblijfsvergunning krijgt. In de toepassing is er grote willekeur. Sommige mensen die al jarenlang in België verblijven, worden afgewezen, terwijl andere om onduidelijke redenen toch een positief antwoord krijgen.

Wij menen dat de Belgische overheid haar verantwoordelijkheid moet opnemen. De overheid heeft de plicht om de mensen zonder papieren, die van België hun thuisland hebben gemaakt, ook de kans te geven om hier verder een toekomst uit te bouwen voor zichzelf en voor hun kinderen.