The question is not whether we should seek a utopia or not.The question is what kind of utopia and where to look for it.

Ana Cecilia Dinerstein – 2015

In dit project gaat Victoria Deluxe samen met partners uit binnen- en buitenland op zoek naar manieren waarop burgers in Europa hoop organiseren. We willen die eilandjes van hoop in Europa niet alleen in kaart brengen, maar ook met elkaar verbinden. Dat verklaart de verschillende fases van het project: een onderzoeksfase, een alternatieve Europese top (november 2018) en een theatervoorstelling (zomer 2019).

De resultaten van de onderzoeksfase kan je terugvinden op de website.

De volgende stap is de alternatieve Europese top. Van 9 tot en met 11 november ontvangen we in Vooruit vijftig Europese civil society– en grassroots-organisaties die radicale alternatieven ontwikkelen voor het nationalisme en neoliberalisme, de twee verhalen die de toekomst van Europa vandaag in een houdgreep houden. Tijdens de alternatieve Europese top zullen deze activisten en artiesten hun hoopgevende praktijken aan elkaar voorstellen en samen verder ontwikkelen: hoe streven deze concrete utopieën naar meer rechtvaardige en gelijkwaardige verhoudingen tussen mens en milieu, tussen burgerbevolking, maatschappelijk middenveld en de instellingen, naar radicaal democratische genderverhoudingen, productieverhoudingen en interculturele dialoog? Zo willen zij ‘prefiguratieve politiek’ bedrijven: welke praktijken kunnen een voorafspiegeling zijn van een vernieuwd Europees project? En onder welke voorwaarden kunnen deze alternatieven uitgroeien tot de symbolische instellingen van structurele sociale verandering?

De voertaal van het project is, vanwege het internationale karakter, Engels. Contacteer ons gerust via info@theartoforganisinghope.eu als je vragen hebt waar je in de Engelstalige communicatie niet meteen een antwoord op vindt.