Op 15 december 2014 sloegen Victoria Deluxe, De Wereld Morgen en HART BOVEN HARD de handen in elkaar. Samen gingen ze op zoek naar de motieven van de stakende studenten, arbeiders en bedienden.
We delen deze herwerkte reportage graag als opwarmer voor de belangrijke vakbondsbetoging van woensdag 7 oktober.
Een van de geïnterviewden stelt terecht: ‘Als we ons niet verzetten tegen de afbraak van de welvaartsstaat zal er binnenkort alleen nog sprake zijn van enkele rijken en veel armen. Van een middenklasse zal geen sprake meer zijn!’

Laten we daarom woensdag met zo veel mogelijk mensen naar Brussel trekken met een heldere boodschap: Dit regeringsbeleid deugt niet!

BEKIJK HIERONDER DE LANGE REPORTAGES

Victoria Deluxe trok op de nationale stakingsdag met drie reportersploegjes naar de Gentse stakingspiketten. Samen met studenten, vrijwilligers en burgers gingen we op zoek gaan naar de reden waarom mensen staken.

De videoreportages van Victoria Deluxe zijn een stil verzet tegen de reguliere media die er maar niet in slaagt om de werkende klasse die staakt op een serene en authentieke manier aan het woord te laten. De reportages kaderen binnen de burgerbeweging Hart Boven Hard die streeft naar een perspectief op de wereld van onderuit.