ESPACE PUBLIEK

project over de Gentse publieke ruimte

Snel naar:

over het project

Een groep Gentse jongeren onderzoekt dit cultuurseizoen, samen met vier kunstenaars, de Gentse publieke ruimte* in het project Espace Publiek (werktitel). 

Uit de verschillende manieren waarop stadsbewoners (jong en oud) de publieke ruimte in de stad gebruiken kunnen we veel leren over de mentale en sociale sfeer van een stad. Niet alleen tijdens maar ook reeds voor Corona horen we dat de stedelijke publieke ruimte onder druk staat, door groeiende onverdraagzaamheid bij sommige burgers, maar ook door meer en vaak brutalere controles door politionele diensten, door de groeiende commercialisering (kraampjes, bars, reclames, …).   

Zo krijgt een deel van de stedelijke publieke ruimte bijna een privaat karakter en wordt ze meer en meer een ‘gecontroleerde ruimte’. Al wie of wat er als ongewenst is of wie tegen het gewenste imago van de stad ingaat wordt uit de publieke ruimte geweerd: ‘lastige’ jongeren, dak- en thuislozen, mensen zonder papieren, druggebruikers, …  

Voor nogal wat jongeren die verbonden zijn aan de werking van Victoria Deluxe en andere Gentse jongeren is de publieke ruimte een heel belangrijke plaats. Voor zij die minder goed of minder ruim gehuisvest zijn en die niet over een terras of tuin beschikken is de publieke ruimte van groot belang. Jongeren gebruiken de publieke ruimte als plek om zich te ontspannen, ze komen er soms letterlijk naar lucht happen, maar voor velen onder hen is het ook een ruimte om te experimenteren (proeven van elkaars leefwereld, elkaars leefstijlen, zich spiegelen aan of genieten van anderen, leren verleiden en plagen, …). De publieke ruimte is een plek waar ze veel leren over zichzelf en over anderen omdat het de plek is waar heel diverse ontmoetingen plaatsgrijpen.   

 “De publieke ruimte is nooit neutraal. Zowel inrichting, gebruik als beheer vertellen een verhaal over wie we zijn en waar we voor staan. Tegelijk bepalen deze visies en normen wat vandaag (on)wenselijk en (on)mogelijk is op een plek, wie er welkom is of weg moet blijven. Conflicterende visies daarover vereisen dat we voortdurend in onderhandeling gaan met elkaar. Maar niet elke stem klinkt even luid in dit proces, en de impact daarvan heeft een hoge maatschappelijke kost. Hoe zorgen we voor publieke ruimten die niet uitsluiten maar versterken?” (bron) 

 

*Dit is de openbare ruimte die in principe voor iedereen toegankelijk is. Het zijn de plaatsen waar een flink deel van het publieke leven zich afspeelt. Een groot deel van de publieke ruimte bevindt zich in open lucht: het zijn de straten, pleinen, parken. Het zijn plekken waar mensen zich (ver)tonen en al dan niet in relatie treden met anderen: met vrienden, met gezins- of familieleden, met buren maar ook in contact komen met onbekenden.

tijdlijn

De onderzoeksfase van Espace Publiek loopt van juli 2021 tot december 2021. Twee fotografen gaan op pad in Gent om de publieke ruimte te documenteren.

In januari 2022 start het creatieproces voor een theatervoorstelling, in maart 2022 spelen we die voorstelling in De Expeditie.

In het voorjaar van 2022 kan je de foto’s uit de onderzoeksfase zien op een tentoonstelling. 

credits

‘Espace Publiek’ is een productie van Victoria Deluxe.

ONDERZOEKSFASE EN FOTOPROJECT

Fotografie: Yasmina Besseghir, Sipan Hota Artistieke coaching: Dominique Willaert, Agnes De Maeseneir Productieleiding: Kim Calmeyn en Sophie Bodiang

VOORSTELLING

Concept en regie: Oliver Roels, Fatih De Vos Techniek: Gerold Van Thieghem  Productieleiding: Sophie Bodiang